SLEK - Slovenská lekárnická komora : Domáca stránka
SLeK Slideshow

Aktuálne informácie

Ďalšie aktuality...

NCZI rozširuje sieť svojich pracovísk prostredníctvom Integrovaných obslužných miest Slovenskej pošty

Od 19. 6. 2017 môžu zdravotnícki pracovníci požiadať o vydanie elektronického preukazu zdravotníckeho pracovníka (ePZP) na pracoviskách Slovenskej pošty. 

14.06.2017 Čítajte ďalej...

Objednávka odborných publikácii

Slovenská lekárnická komora v roku 2016 pripravila a realizovala osvetové kampane v troch aktuálnych témach. Súčasťou kampaní boli aj recenzované odborné publikácie pripravené renomovanými autormi. 

18.05.2017 Čítajte ďalej...

Informácia o dostupnosti liekov

Informácia o dostupnosti liekov ATC skupiny J06BA02, Imunoglobulín, normálny ľudský pre i. v. a., Flebogamma DIF 50 mg/ml infúzny roztok a Flebogamma DIF 100 mg/ml infúzny roztok v distribučných skladoch.

27.04.2017 Čítajte ďalej...

Elektronický preukaz zdravotníckeho pracovníka

Elektronický preukaz zdravotníckeho pracovníka (ePZP) používa zdravotnícky pracovník na svoju identifikáciu, autenzizáciu a autorizáciu v národnom zdravotníckom infromačnom systéme a v informačnom systéme. Zdravotnícky pracovník je povinný požiadať i vydanie ePZP najneskôr do 31. októbra 2017. 

28.03.2017 Čítajte ďalej...