SLEK - Slovenská lekárnická komora : Domáca stránka
SLeK Slideshow

Aktuálne informácie

Ďalšie aktuality...

eRecept v Union zdravotnej poisťovni - informácia pre PZS

09.02.2018 Čítajte ďalej...

Manuál nakladania s odpadmi 2018

Od októbra 2017 a 1. januára 2018 sa opätovne výrazne zmenilo fungovanie odpadového hospodárstva v SR. /činnosť nadobudla už štvrtá zmena zákona o odpadoch za dva roky a 7 zmena vyhlášok k zákonu o odpadoch.  

05.02.2018 Čítajte ďalej...

eRecept je oslobodený od poplatku, zhodli sa na tom VšZP, SLeK a NCZI

Spustenie eZdravia od 01.01.2018 umožňuje lekárom predpisovať lieky a zdravotnícke pomôcky elektronicky a predpis či poukaz podpísať elektronickým preukazom zdravotného pracovníka (ePZP). Takto vystavené predpisy a poukazy vie lekáreň pripojená do eZdravia elektronicky spracúvať a liek alebo zdravotnícku pomôcku vydať. 

01.02.2018 Čítajte ďalej...

Oznamovacie povinnosti lekární pre rok 2018

Vybrané oznamovacie povinnosti držiteľa povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti v roku 2018.

29.01.2018 Čítajte ďalej...