SLEK - Slovenská lekárnická komora : Domáca stránka
SLeK Slideshow

Aktuálne informácie

Ďalšie aktuality...

UPOZORNENIE - porucha v dodávke elektrickej energie

Informujeme Vás o poruche v dodávke elektrickej energie na pracovisku sekretariátu v Bratislave dňa 28. októbra 2016. Ďakujeme za porozumenie.

28.10.2016 Čítajte ďalej...

Manuál nakladania s odpadmi v lekárni

Vážení členovia SLeK,

v súvislosti s povinnosťami lekárne vyplývajúcimi zo zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov Slovenská lekárnická komora pre svojich členov zabezpečila Manuál nakladania s odpadmi spolu s prílohami.
 

26.10.2016 Čítajte ďalej...

Informácia o dostupnosti portálu

Vážení členovia Slovenskej lekárnickej komory, informujeme Vás o spustení portálu, ktorý umožňuje podieľať sa na tvorbe návrhu organizačného aktu. 

24.10.2016 Čítajte ďalej...

Oznámenie  o novele zákona o liekoch a zdravotníckych pomôckach

Vážení členovia SLeK, v prílohe Vám prikladáme schválené znenie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a ktorým sa mení zákon č. 363/2011 Z. z. o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín na základe verejného zdravotného poistenia.
 

24.10.2016 Čítajte ďalej...