SLEK - Slovenská lekárnická komora : Domáca stránka
SLeK Slideshow

Aktuálne informácie

Ďalšie aktuality...

Objednávka odborných publikácii

Slovenská lekárnická komora v roku 2016 pripravila a realizovala osvetové kampane v troch aktuálnych témach. Súčasťou kampaní boli aj recenzované odborné publikácie pripravené renomovanými autormi. 

18.05.2017 Čítajte ďalej...

Informácia o dostupnosti liekov

Informácia o dostupnosti liekov ATC skupiny J06BA02, Imunoglobulín, normálny ľudský pre i. v. a., Flebogamma DIF 50 mg/ml infúzny roztok a Flebogamma DIF 100 mg/ml infúzny roztok v distribučných skladoch.

27.04.2017 Čítajte ďalej...

Elektronický preukaz zdravotníckeho pracovníka

Elektronický preukaz zdravotníckeho pracovníka (ePZP) používa zdravotnícky pracovník na svoju identifikáciu, autenzizáciu a autorizáciu v národnom zdravotníckom infromačnom systéme a v informačnom systéme. Zdravotnícky pracovník je povinný požiadať i vydanie ePZP najneskôr do 31. októbra 2017. 

28.03.2017 Čítajte ďalej...

Poskytovateľ lekárenskej starostlivosti c/a Register partnerov verejného sektora

Dňa 01.02.2017 nadobudol účinnosť Zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov, podľa ktorého sa poskytovateľ lekárenskej starostlivosti po splnení podmienok z príloh vyplývajúcich stáva partnerom verejného sektora s povinnosťami zo zákona vyplývajúcimi. 

13.02.2017 Čítajte ďalej...

Vybrané oznamovacie povinnosti lekární a farmaceutov v roku 2017

25.01.2017 Čítajte ďalej...