SLEK - Slovenská lekárnická komora : Domáca stránka
SLeK Slideshow

Aktuálne informácie

Ďalšie aktuality...

Stanovisko k dodatku VšZP

Zamestnanci VšZP v týchto dňoch telefonicky naliehajú na lekárne, aby podpísali dodatok. Tento postup považujeme za nekorektný a naďalej zotrvávame na stanovisku Prezídia SLeK a odporúčaní tento dodatok NEPODPÍSAŤ. 

19.03.2018 Čítajte ďalej...

Odporúčanie k návrhu dodatku k zmluve medzi VšZP a poskytovateľmi lekárenskej starostlivosti

Všeobecná zdravotná poisťovňa v týchto dňoch doručuje do lekární návrh dodatku k zmluve, s ktorého časťou obsahu Prezídium SLeK vyjadruje zásadný nesúhlas. 

08.03.2018 Čítajte ďalej...