SLEK - Slovenská lekárnická komora : Domáca stránka
SLeK Slideshow

Aktuálne informácie

Ďalšie aktuality...

VÝZVY NA PREDKLADANIE PROJEKTOV

Slovenská lekárnická komora zverejňuje výzvy na predkladanie projektov na podporu vzdelávacích aktivít študentov a predkladanie proejktov na podporu sociálnych a spoločenských aktivít študentov. 

16.03.2017 Čítajte ďalej...

Poskytovateľ lekárenskej starostlivosti c/a Register partnerov verejného sektora

Dňa 01.02.2017 nadobudol účinnosť Zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov, podľa ktorého sa poskytovateľ lekárenskej starostlivosti po splnení podmienok z príloh vyplývajúcich stáva partnerom verejného sektora s povinnosťami zo zákona vyplývajúcimi. 

13.02.2017 Čítajte ďalej...

Vybrané oznamovacie povinnosti lekární a farmaceutov v roku 2017

25.01.2017 Čítajte ďalej...

Upozornenie na platby súvisiace s členstvom v SLeK a výkonom povolania farmaceuta v r. 2017

Vážení kolegovia,

informujeme Vás o aktuálnej nasledovnej výške členských príspevkov v SLeK a poplatkov súvisiacich s výkonom zdravotníckeho povolania farmaceut, ktorých výška bola schválená XXIX. Snemom SLeK konaným dňa 19.11.2016.
 

11.12.2016 Čítajte ďalej...

Oznámenie  o novele zákona o liekoch a zdravotníckych pomôckach

Vážení členovia SLeK, v prílohe Vám prikladáme schválené znenie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a ktorým sa mení zákon č. 363/2011 Z. z. o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín na základe verejného zdravotného poistenia.
 

28.11.2016 Čítajte ďalej...

TLAČOVÁ SPRÁVA

Dňa 19.11.2016 sa uskutočnilo zasadnutie najvyššieho orgánu Snemu Slovenskej lekárnickej komory.

Kľúčovými bodmi programu boli – stretnutie a diskusia s ministrom zdravotníctva Tomášom Druckerom, rokovanie delegátov o participácii Slovenskej lekárnickej komory na založení a činností národnej organizácie pre overovanie liekov a úprava výšky členských príspevkov.
 

21.11.2016 Čítajte ďalej...