O Slovenskej lekárnickej komore

Logo SLeK

Rastieme spolu už 30 rokov

Slovenská lekárnická komora je nezávislá, nepolitická, samosprávna stavovská organizácia, ktorá združuje a reprezentuje takmer 5 000 farmaceutov na území Slovenskej republiky.

Cieľ komory

Cieľom komory je rozširovať odborný profil farmaceutov prostredníctvom sústavného vzdelávania, vydavateľskej činnosti a realizácie osvetových kampaní, hájiť záujmy svojich členov aktívnym angažovaním v procese tvorby liekovej politiky, zvyšovať spoločenský status profesie lekárnika a poskytovať svojim členom odborné, ekonomické a právne poradenstvo.

Pomáhame spolu

Rozvíjame sa spolu

Držíme spolu

Tvoríme spolu

Rastieme spolu

História komory

Slovenská lekárnická komora je následníckou organizáciou Zväzu lekárnikov Slovákov, ktorý bol založený v roku 1927 a Slovenskej lekárnickej komory založenej v roku 1943, ktorej činnosť bola zrušená v roku 1950.

13. november 1990

Slovenská lekárnická komora je následníckou organizáciou Zväzu lekárnikov Slovákov, ktorý bol založený v roku 1927 a Slovenskej lekárnickej komory založenej v roku 1943, ktorej činnosť bola zrušená v roku 1950.

16. január 1992

Vznik Slovenskej lekárnickej komory ako zákonnej stavovskej organizácie osôb vykonávajúcich povolanie farmaceuta na území Slovenskej republiky s povinným členstvom.

2. jún 1997

Prijatie Slovenskej lekárnickej komory za člena Pharmaceutical Group of the European Union so štatútom pozorovateľa.

október 1999

Začiatok publikovania odborno-informačného mesačníka Lekárnické listy.

14. jún 2004

Prijatie Slovenskej lekárnickej komory za plného člena Pharmaceutical Group of the European Union.

1. november 2004

Platnosť zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

november 2015

Slávnostný snem Slovenskej lekárnickej komory pri príležitosti 25. výročia konania ustanovujúceho snemu.

november 2015

Artemide – uznanie SLeK za spoločenský prínos lekárnika.

2016

Obnovenie vydávania odborného časopisu zameraného na históriu farmácie Slovenský lekárnik.

september 2016

Spustenie projektu Nedostupné lieky.

august 2017

Spustenie projektu Interakcie liekov.

Prezidenti Slovenskej lekárnickej komory

RNDr. Anton Bartunek

1990 – 1993

RNDr. Anton Bartunek

PharmDr. Ján Valjan

1993, 2006 – 2009

PharmDr. Ján Valjan

PharmDr. Peter Mihálik

1993 – 1994, 2001 – 2006

PharmDr. Peter Mihálik

Mgr. Pavel Černák

1994 – 1996

Mgr. Pavel Černák

RNDr. Tatiana Kubovičová

1996 – 1999

RNDr. Tatiana Kubovičová

PharmDr. Štefan Krchňák

2000 – 2001

PharmDr. Štefan Krchňák

PharmDr. Tibor Czuľba, MBA

2010 – 2014

PharmDr. Tibor Czuľba, MBA

PharmDr. Ondrej Sukeľ

od 2014

PharmDr. Ondrej Sukeľ