Kontakt

Email
urad@slek.sk
Konzultácie
 • Utorok:   08:00 - 12:00
 • Streda:   12:00 - 15:00
 • Štvrtok:  12:00 - 16:00
Telefónne číslo nepríjma SMS správy. V čase mimo konzultačných hodín nás kontaktujte prostredníctvom emailu.

Napíšte nám

Úrad Slovenskej lekárnickej komory

Mgr. Lenka Vasiľová

Mgr. Lenka Vasiľová

Riaditeľka úradu

+421 901 776 035 lenka.vasilova@slek.sk
Mgr. Martina Vincencová

Mgr. Martina Vincencová

Koordinátorka registra a správnych konaní

+421 903 225 775 martina.vincencova@slek.sk
Oľga Antalicsová

Oľga Antalicsová

Koordinátorka registra a správnych konaní

+421 902 577 309 olga.antalicsova@slek.sk
Mgr. Petronela Čaklošová

Mgr. Petronela Čaklošová

Koordinátorka úseku sústavného vzdelávania

+421 910 125 775 petronela.caklosova@slek.sk
Mgr. Anna Martausová

Mgr. Anna Martausová

Šéfredaktorka časopisu Lekárnické listy

+421 903 776 035 anna.martausova@slek.sk
Mgr. Peter Krajčovič, PhD.

Mgr. Peter Krajčovič, PhD.

Šéfredaktor časopisu Slovenský lekárnik

+ 421 911 776 035 peter.krajcovic@slek.sk

Informácie

Sídlo

Slovenská lekárnická komora

Nová Rožňavská 3

831 04 Bratislava 3

Fakturačné údaje

IČO: 30808898

DIČ: 2020911783

IČ DPH SK2020911783

Platobné údaje

Číslo účtu:

SK42 0900 0000 0050 7371 9756

Slovenská sporiteľňa, a.s.

Adresa

 • Lekárnický dom
 • Slovenská lekárnická komora
 • Nová Rožňavská 3
 • 831 04 Bratislava 3
Google maps

Oznamovanie protispoločenskej činnosti podľa zákona č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov

V Slovenskej lekárnickej komore plní úlohy zodpovednej osoby pre účely zákona č. č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov riaditeľ sekretariátu komory, ktorý je v priamej podriadenosti štatutárneho orgánu komory a ktorý je zodpovedný za prijímanie, preverovanie, vybavovanie a evidenciu podnetov a plnenie ďalších úloh stanovených zákonom.

 • Podnet je možné podať:
 • a) písomne na adresu Slovenská lekárnická komora, Nová Rožňavská 3, 831 04 Bratislava, pričom na obálke je potrebné uviesť upozornenie „OZNÁMENIE PROTISPOLOČENSKEJ ČINNOSTI“ - NEOTVÁRAŤ“,
 • b) elektronickou poštou zaslanou na adresu lenka.vasilova@slek.sk, ktorá je prístupná 24 hodín denne,
 • c) ústne do záznamu zodpovednej osobe a to počas pracovných dní v čase otváracích hodín sekretariátu SLeK.