Kontakt

Konzultácie

 • Utorok:   08:00 - 12:00
 • Streda:   12:00 - 14:00
 • Štvrtok:  12:00 - 16:00

Napíšte nám

https://github.com/igoshev/laravel-captcha

Sekretariát

Mgr. Lenka Vasiľová

Mgr. Lenka Vasiľová

Riaditeľka sekretariátu a koordinátorka sústavného vzdelávania

+421 901 776 035 lenka.vasilova@slek.sk
Mgr. Patrik Bilanin

Mgr. Patrik Bilanin

Tajomník

+421 903 776 035 patrik.bilanin@slek.sk
Mgr. Martina Vincencová

Mgr. Martina Vincencová

Koordinátorka registra a správnych konaní

+421 903 225 775 martina.vincencova@slek.sk
Ing. Valentína Berciková

Ing. Valentína Berciková

Koordinátorka registra a správnych konaní

+421 902 577 309 valentina.bercikova@slek.sk
Mgr. Martina Firková

Mgr. Martina Firková

Referentka úseku sústavného vzdelávania

+421 910 125 775 martina.firkova@slek.sk
Jana Brandis

Jana Brandis

Detašované pracovisko Košice

055/78 99 368 sekretariat.kosice@slek.sk
Mgr. Peter Krajčovič, PhD.

Mgr. Peter Krajčovič, PhD.

Šéfredaktor časopisu Lekárnické listy a Slovenský lekárnik

+ 421 911 776 035 peter.krajcovic@slek.sk

Informácie

Sídlo

Slovenská lekárnická komora

Nová Rožňavská 3

831 04 Bratislava 3

Fakturačné údaje

IČO: 30808898

DIČ: 2020911783

IČ DPH SK2020911783

Platobné údaje

Číslo účtu:

SK42 0900 0000 0050 7371 9756

Slovenská sporiteľňa a.s.

Adresa

 • Lekárnický dom
 • Slovenská lekárnická komora
 • Nová Rožňavská 3
 • 831 04 Bratislava 3
Google maps

Kontaktné údaje zodpovednej osoby podľa GDPR:

v Slovenskej lekárnickej komore je určenou zodpovednou osobou podľa GDPR a podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov Mgr. Lenka Vasiľová, telefónne číslo: +421 901 776 035, e-mail: lenka.vasilova@slek.sk.

Oznamovanie protispoločenskej činnosti podľa Zákona č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov:

V Slovenskej lekárnickej komore plní úlohy zodpovednej osoby pre účely zákona č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov riaditeľ sekretariátu komory, ktorý je v priamej podriadenosti štatutárneho orgánu komory a ktorý je zodpovedný za prijímanie, preverovanie, vybavovanie a evidenciu podnetov a plnenie ďalších úloh stanovených zákonom a smernicou.

 • Podnet je možné podať:
 • a) písomne na adresu Slovenská lekárnická komora, Nová Rožňavská 3, 831 04 Bratislava, pričom na obálke je potrebné uviesť upozornenie „OZNÁMENIE PROTISPOLOČENSKEJ ČINNOSTI“ - NEOTVÁRAŤ“,
 • b) elektronickou poštou zaslanou na adresu lenka.vasilova@slek.sk, ktorá je prístupná 24 hodín denne,
 • c) ústne do záznamu zodpovednej osobe a to počas pracovných dní v čase otváracích hodín sekretariátu SLeK.