Tlačivá na stiahnutie

Tlačivá k registru farmaceutov

Oznámenie údajov do registra pdf 667 KB DownloadStiahnuť
Oznámenie zmien údajov do registra pdf 61 KB DownloadStiahnuť
Žiadosť o dočasné pozastavenie registrácie pdf 42 KB DownloadStiahnuť
Žiadosť o zrušenie registrácie pdf 48 KB DownloadStiahnuť
Žiadosť o obnovenie registrácie pdf 49 KB DownloadStiahnuť

Tlačivá k členstvu v komore

Žiadosť o zapísanie do zoznamu členov SLeK pdf 437 KB DownloadStiahnuť
Žiadosť o vyčiarknutie zo zoznamu členov SLeK pdf 28 KB DownloadStiahnuť

Tlačivá k licenciám

Žiadosť o vydanie licencie pdf 545 KB DownloadStiahnuť
Oznámenie zmien údajov v licencii pdf 51 KB DownloadStiahnuť
Žiadosť o dočasné pozastavenie licencie pdf 42 KB DownloadStiahnuť
Žiadosť o zrušenie registrácie aj licencie pdf 50 KB DownloadStiahnuť
Späťvzatie žiadosti o vydanie licencie pdf 19 KB DownloadStiahnuť
Lekársky posudok o zdravotnej spôsobilosti pdf 15 KB DownloadStiahnuť

Iné tlačivá

Lekársky posudok o zdravotnej spôsobilosti pdf 15 KB DownloadStiahnuť
Potvrdenie o obnovení vedomostí a zručností pdf 15 KB DownloadStiahnuť
Žiadosť o vydanie potvrdenia o bezúhonnosti v rámci disciplinárnej právomoci SLeK pdf 25 KB DownloadStiahnuť