Tlačivá na stiahnutie

Tlačivá k registru farmaceutov

Oznámenie údajov do registra pdf 457 KB DownloadStiahnuť
Oznámenie zmien údajov do registra pdf 61 KB DownloadStiahnuť
Žiadosť o dočasné pozastavenie registrácie pdf 42 KB DownloadStiahnuť
Žiadosť o zrušenie registrácie pdf 48 KB DownloadStiahnuť
Žiadosť o obnovenie registrácie pdf 49 KB DownloadStiahnuť
Oznámenie o výkone činnosti odborného zástupcu pdf 216 KB DownloadStiahnuť
Informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme Register farmaceutov pdf 431 KB DownloadStiahnuť

Tlačivá k členstvu v komore

Žiadosť o zapísanie do zoznamu členov SLeK pdf 191 KB DownloadStiahnuť
Žiadosť o vyčiarknutie zo zoznamu členov SLeK pdf 28 KB DownloadStiahnuť
Informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme Zoznam členov pdf 449 KB DownloadStiahnuť

Tlačivá k licenciám

Žiadosť o vydanie licencie pdf 435 KB DownloadStiahnuť
Oznámenie zmien údajov v licencii pdf 51 KB DownloadStiahnuť
Žiadosť o dočasné pozastavenie licencie pdf 42 KB DownloadStiahnuť
Žiadosť o zrušenie licencie pdf 48 KB DownloadStiahnuť
Späťvzatie žiadosti o vydanie licencie pdf 19 KB DownloadStiahnuť
Čestné vyhlásenie - spôsobilosť na právne úkony pdf 94 KB DownloadStiahnuť
Lekársky posudok o zdravotnej spôsobilosti pdf 15 KB DownloadStiahnuť
Informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme Register licencií pdf 416 KB DownloadStiahnuť

Iné tlačivá

Dohoda o plnomocenstve pdf 155 KB DownloadStiahnuť
Lekársky posudok o zdravotnej spôsobilosti pdf 15 KB DownloadStiahnuť
Potvrdenie o obnovení vedomostí a zručností pdf 15 KB DownloadStiahnuť
Žiadosť o vydanie potvrdenia o bezúhonnosti v rámci disciplinárnej právomoci SLeK pdf 25 KB DownloadStiahnuť
Žiadosti o zaradenie lekárne do zoznamu výučbových lekární pdf 240 KB DownloadStiahnuť
Žiadosť o sprístupnenie informácií pdf 157 KB DownloadStiahnuť

Tlačivá k voľbám

Návrh kandidáta pdf 248 KB Zamknutý súbor
Prezenčná listina k voľbám MLeK pdf 149 KB Zamknutý súbor
Prezenčná listina k voľbám RLeK pdf 152 KB Zamknutý súbor
Zápisnica o výsledkoch volieb MLeK pdf 659 KB Zamknutý súbor
Zápisnica o výsledkoch volieb RLeK pdf 872 KB Zamknutý súbor
Zápisnica z rokovania Rady RLeK - voľba podpredsedu pdf 456 KB Zamknutý súbor
Súhlas s kandidatúrou a čestné vyhlásenie pdf 347 KB Zamknutý súbor