Zoznam farmaceutov v Registri farmaceutov

Zoznam farmaceutov v Registri farmaceutov

Zoznam farmaceutov zapísaných v registri farmaceutov Slovenskej lekárnickej komory s platnou registráciou   

 Zoznam aktualizovaný k: 03. 06. 2024  
   
*tento zoznam neobsahuje farmaceutov s dočasne pozastavenou a zrušenou registráciou   

Zoznam na stiahnutie.pdf