Pripomienky Slovenskej lekárnickej komory k návrhu zmluvy VšZP, a.s.

Vážení členovia Slovenskej lekárnickej komory,

v týchto dňoch VšZP a. s. doručuje svojim zmluvným partnerom návrhy nových zmlúv. Slovenská lekárnická komora po dôkladnom posúdení týchto návrhov odporúča návrh zmlúv nepodpísať z dôvodov uvedených v liste, ktorý bol zaslaný Všeobecnej zdravotnej poisťovni. Odporúčame návrh zmlúv vrátiť zdravotnej poisťovni s rovnakým odôvodnením.