Dokumenty

Organizačné akty komory schválené Snemom Slovenskej lekárnickej komory

Štatút Slovenskej lekárnickej komory pdf 128 KB Zamknutý súbor
Hospodársky poriadok Slovenskej lekárnickej komory pdf 60 KB Zamknutý súbor
Disciplinárny poriadok Slovenskej lekárnickej komory pdf 89 KB Zamknutý súbor
Smernica Slovenskej lekárnickej komory pre vedenie registra pdf 43 KB Zamknutý súbor
Smernica Slovenskej lekárnickej komory na na vydávanie licencií pdf 60 KB Zamknutý súbor
Volebný poriadok Slovenskej lekárnickej komory pdf 187 KB Zamknutý súbor
Štatút odborných sekcií Slovenskej lekárnickej komory pdf 50 KB Zamknutý súbor
Smernica Slovenskej lekárnickej komory o sústavnom vzdelávaní pdf 71 KB Zamknutý súbor
Smernica Slovenskej lekárnickej komory o vybavovaní sťažností pdf 65 KB Zamknutý súbor
Rokovací poriadok Snemu Slovenskej lekárnickej komory pdf 63 KB Zamknutý súbor
Smernica o tvorbe organizačných aktov Slovenskej lekárnickej komory pdf 63 KB Zamknutý súbor

Organizačné akty komory schválené Radou Slovenskej lekárnickej komory

Štatút Rady Slovenskej lekárnickej komory o výučbových lekárňach pdf 49 KB Zamknutý súbor
Smernica Rady Slovenskej lekárnickej komory o cestovných náhradách pdf 395 KB Zamknutý súbor
Smernica Rady Slovenskej lekárnickej komory o používaní znaku Slovenskej lekárnickej komory pdf 92 KB Zamknutý súbor
Smernica Rady Slovenskej lekárnickej komory o vnútornom systéme vybavovania podnetov súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti pdf 195 KB Zamknutý súbor

Organizačné akty komory schválené Prezídiom Slovenskej lekárnickej komory

Štatút komisie Slovenskej lekárnickej komory pre vzdelávanie pdf 47 KB Zamknutý súbor
Rokovací poriadok Prezídia Slovenskej lekárnickej komory pdf 48 KB Zamknutý súbor
Pokyny pre usporiadateľov vzdelávacej aktivity sústavného vzdelávania pdf 200 KB Zamknutý súbor
Záväzné usmernenie o podpore vzdelávacích aktivít sústavného vzdelávania pdf 52 KB DownloadStiahnuť

Organizačné akty komory vydané Prezidentom Slovenskej lekárnickej komory

Usmernenie Slovenskej lekárnickej komory pri uplatňovaní zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov pdf 271 KB Zamknutý súbor