Týždeň liekovej amnestie – Nespotrebované lieky môžete odovzdať v lekárni

Týždeň liekovej amnestie  – Nespotrebované lieky môžete odovzdať v lekárni

 

Cesta liečiv nekončí ich vyzdvihnutím z lekárne. Farmaceuti upozorňujú, že vysoká spotreba liekov vedie aj k ich nadbytočnému hromadeniu v domácnostiach. Pri príležitosti Svetového dňa Zeme predstavujú projekt Lieková amnestia. Cieľom je poukázať na zásady ekologického zneškodnenia a systém bezpečného zberu nevyužitých a exspirovaných liekov v lekárňach.

Slovenská lekárnická komora upozorňuje, že lieky, ktoré nepotrebujeme, by sme v domácnosti nemali hromadiť. Každoročne zaplatí pacient viac peňazí, avšak nie všetky vydané lieky sa spotrebujú. Vzniká tak odpad, ktorý je potenciálne nebezpečný pre domácnosti aj pre životné prostredie.

Spotreba liekov na Slovensku

Takmer dve tretiny Európanov má prístup do lekárne do 5 minút a skoro všetci do 30 minút. Počet obyvateľov Slovenska sa za posledných 10 rokov výrazne nemenil, no počet lekární u nás stúpol o 20 %. S tým súvisí aj vyšší počet vydaných liekov.Zvyšujúci sa počet lekární by v ideálnom prípade mal znamenať nielen lepšiu dostupnosť liečiv, ale aj možnosť zodpovedného a ekologického zbavovania sa liekov, ktoré už v domácnosti neplnia svoj účel. Považujeme preto za nevyhnutné upozorňovať na existujúci systém zberu nevyužitých liekov v lekárňach, ako aj na prevenciu zbytočného hromadenia liekov,“ povedal PharmDr. Ondrej Sukeľ, prezident Slovenskej lekárnickej komory.

Jednou z príčin nadmerného zásobovania sa liekmi bola aj pandémia COVID-19. „Najmä počas pandemických obmedzení sa množstvo liekov vybratých z lekárne zvýšilo, ľudia si robili zásoby, ktoré následne nemali možnosť spotrebovať. Aj to vedie k vzniku liekového odpadu. Je v našom záujme, aby sme takýto odpad odstránili adekvátnym spôsobom a predišli nevhodnému zneškodňovaniu, ale aj prípadným nehodám v domácnosti,“ hovorí štátny tajomník Ministerstva zdravotníctva prof. PhDr. Róbert Babeľa, PhD., MBA, MSc (iHTA), FISAC a dodáva, že hromadenie liekov v domácnostiach môže viesť k náhodnej otrave u detí, ale aj k zneužívaniu liečiv.

Najčastejšie chyby pri zneškodňovaní liečiv

Podľa viceprezidentky Slovenskej lekárnickej komory (SLeK) PharmDr. Miroslavy Snopkovej PhD. „Najčastejšími príčinami hromadenia nespotrebovaných liekov v domácich lekárničkách je zmena liečby, non-adherencia pacienta (nedôsledné užívanie/nedodržiavanie nastaveného dávkovania), exspirácia liekov, nadmerné zásobovanie sa liekmi, samoliečba, vplyv reklamy, veľkosť niektorých balení, ale aj smrť pacienta.“         

Neopodstatnená spotreba liekov a ich nevhodné zneškodnenie vedie k ich nadmernému prieniku do životného prostredia. Približne 10 % účinných alebo iných látok z liekov a farmaceutických produktov, ktoré sa nachádzajú v životnom prostredí, pochádza z nesprávne zneškodnených liekov – spláchnutých do toalety, vylievaných do odtokov alebo inak nevhodne zneškodnených v rámci komunálneho odpadu.

Z hľadiska ochrany zdravia a životného prostredia môžu nespotrebované lieky predstavovať nebezpečný odpad, ktorý si vyžaduje osobitné nakladanie pri zhromažďovaní a zneškodňovaní kvôli možnej toxicite. Hoci lieky nie sú pre človeka nebezpečné, v prípade nesprávneho zneškodnenia môžu kontaminovať ovzdušie, vodu a pôdu, a tým aj rôzne prírodné biotopy,“ hovorí štátny tajomník Ministerstva životného prostredia Michal Kiča.

Nevyužité lieky vraciame do lekárne

„Pacient môže nespotrebované lieky zaniesť naspäť do ktorejkoľvek lekárne, kde ich prevezme vyškolený farmaceutický zamestnanec. Následne sú spracované adekvátnym spôsobom, ktorý kontroluje Štátny úrad pre kontrolu liečiv. Systém zberu a likvidácie nespotrebovaných liekov a liekov po exspiračnej dobe je však pri súčasnom trende stúpajúceho a nesprávne triedeného odpadu dlhodobo neudržateľný. Jednou z mojich priorít je analýza a návrh riešení týkajúcich sa ďalších možností financovania systému,“ uviedol riaditeľ ŠÚKL PharmDr. Peter Potúček PhD., MSc.

Do lekárne patria nespotrebované tablety, kapsule, čapíky, očné kvapky, sirupy, masti, gély, použité injekčné striekačky so zatavenou ihlou, inzulínové perá a ampulky injekčných roztokov. Tieto sa vracajú vo svojom pôvodnom vnútornom obale (blistri, fľaštičke, tube), vonkajšia papierová krabička sa triedi bežným spôsobom. To platí v prípade humánneho aj veterinárneho lieku.

Na zneškodnenie odpadu v domácnosti sú určené iba vonkajšie obaly akéhokoľvek lieku, zdravotnícke pomôcky, dietetické potraviny, výživové doplnky, detská výživa, kozmetické výrobky a iný sortiment, ktorý bol zakúpený v lekárni, ale nie je liekom.

Týždeň liekovej amnestie          

Pri príležitosti Svetového dňa Zeme vyhlásila Slovenská lekárnická komora Týždeň liekovej amnestie, ktorý bude prebiehať od 20.4. do 29.4. 2022  vo všetkých slovenských lekárňach. Cieľom je apelovať na Slovákov k jarnému upratovaniu v domácich lekárničkách. Ľudí chce motivovať k tomu, aby nedržali exspirované a nespotrebované lieky v domácnosti, ani sa ho nepokúšali zneškodniť vo vlastnej réžii. Inštrukcie, ako správne vracať jednotlivé liečivá do lekárne nájdete na sociálnych sieťach FB/IG Slovenskej lekárnickej komory:

www.slek.sk

https://www.facebook.com/slovenskalekarnickakomora

https://www.instagram.com/slovenskalekarnickakomora/

Lieky a liečivá lekárne od obyvateľstva preberajú aj mimo tohto týždňa.

 

Na tlačovej konferencii vystúpili:

PharmDr. Miroslava Snopková, PhD. - viceprezidentka Slovenskej lekárnickej komory

PharmDr. Ondrej Sukeľ – prezident Slovenskej lekárnickej komory

prof. PhDr. Róbert Babeľa, PhD., MBA, MSc (iHTA), FISAC – štátny tajomník Ministerstva zdravotníctva SR

PharmDr. Peter Potúček PhD., MSc. – riaditeľ a generálny tajomník ŠÚKL

 

Kontakt pre médiá:

Katarína Gudiaková

gudiakova@snowball.sk

0903 605 329