Slovenská lekárnická komora odmieta návrh zmluvy so Všeobecnou zdravotnou poisťovňou

Slovenská lekárnická komora odmieta návrh zmluvy so Všeobecnou zdravotnou poisťovňou

Bratislava, 18. jún 2019 - Od 1. januára 2018 je v slovenskom zdravotníctve realitou e-zdravie, ktorého je Slovenská republika podľa vyjadrení Národného centra zdravotníckych informácií stredoeurópskym lídrom1. Je nespochybniteľné, že významnou mierou k tomuto konštatovaniu prispeli slovenské lekárne, ktoré sú na rozdiel od iných poskytovateľov zdravotnej starostlivosti v systéme umožňujúcom elektronické predpisovanie a výdaj liekov stopercentne integrované.

Od 1. júna 2019 budú poisťovne lekárňam uhrádzať výhradne lekárske predpisy lekárnikmi zapísané v elektronickej zdravotnej knižke pacienta. Niektorí lekári však dodnes ignorujú e-zdravie a lekárske predpisy buď vystavujú „po starom“ ručne, alebo ich síce vystavia elektronicky, avšak bez použitia elektronického podpisu. Aj tieto „nepodpísané“ elektronické recepty však doposiaľ poisťovňa akceptovala, nepožadovala ich papierovú formu a uhrádzala ich v skrátenej lehote splatnosti. Návrh zmluvy, ktorý Všeobecná zdravotná poisťovňa v týchto dňoch doručuje lekárňam však vracia situáciu o dva roky späť - v rozpore so zákonom o liekoch požaduje pri nepodpísaných elektronických predpisoch ich papierovú formu a predlžuje splatnosť faktúr.

„V rámci podpory e-zdravia sme sa už v roku 2017 vzdali sedemnásťcentových poplatkov za lekársky predpis a od zdravotnej poisťovne sme požadovali iba skrátenie splatnosti faktúr za elektronické recepty - teda žiadne peniaze navyše, ako iné segmenty“ vysvetľuje prezident SLeK Ondrej Sukeľ a dodáva „VšZP v tom čase pristúpila k nášmu návrhu pozitívne a všetky lekárske predpisy vystavené v rámci projektu e-recept uhrádzala lekárňam v skrátenej lehote splatnosti.“

Už pred „ostrým“ spustením e-zdravia tak slovenskí lekárnici významne podporili projekt e-recept Všeobecnej zdravotnej poisťovne, čím pomohli poistencom šetriť a zároveň uľahčili poisťovni plnenie zákonných povinností vyplývajúcich zo zavedenia e-zdravia2. Návrh zmluvných podmienok, ktorý v týchto dňoch zasiela Všeobecná zdravotná poisťovňa preto komora vníma ako nepochopiteľný krok späť.

Poisťovňou predložené podmienky považuje Slovenská lekárnická komora za neakceptovateľné. Na jednej strane štát prostredníctvom Národného centra zdravotníckych informácií deklaruje záujem o rýchle rozšírenie využívania služieb e-zdravia v prospech pacientov, na strane druhej štátna poisťovňa toleruje porušovanie zákona niektorými lekármi - ich zmluvnými partnermi. Súčasne VšZP negatívnymi dôsledkami tohto postupu zaťažuje predovšetkým pacientov, ktorým nie je možné vydať lieky na doposiaľ akceptované lekárske predpisy, ako aj lekárnikov, ktorí povinnosti vyplývajúce z legislatívy e-zdravia dodržiavajú stopercentne. Po takmer dvoch rokoch funkčnosti neexistuje jediný relevantný dôvod akceptovať ignorovanie e-zdravia akýmkoľvek poskytovateľom zdravotnej starostlivosti.

Slovenská lekárnická komora v tejto súvislosti zdôrazňuje, že obe súkromné zdravotné poisťovne zvolili presne opačný postup ako štátna poisťovňa, preto ich návrhy zmlúv - na rozdiel od návrhu zmluvy VšZP - odporučila svojim členom podpísať.

“Chcem zdôrazniť, že našim záujmom je funkčný systém elektronického zdravotníctva so všetkými benefitmi, ktoré z neho vyplývajú pre pacienta a zdravotníckych pracovníkov. Zároveň verím, že rovnaký záujem má aj Všeobecná zdravotná poisťovňa, s ktorou určite tak ako v minulosti nájdeme zhodu na detailoch tohto záujmu,” uzatvára prezident SLeK.

1 https://www.teraz.sk/zdravie/nczi-slovenske-ezdravie-je-lidrom-ele/399888-clanok.html
2 https://www.webnoviny.sk/vzdravotnictve/vszp-zavadza-novy-recept-s-ciarovym-kodom/

 

Viac informácií poskytne

Mgr. Adriana Bednárová, MARCUS PR, s. r. o.
bednarova@marcuspr.sk
0908 528 445

 

Príloha:

Slovenská lekárnická komora odmieta návrh zmluvy so Všeobecnou zdravotnou poisťovňou.pdf