Situácia vo verejných lekárňach môže byť čoskoro kritická

Situácia vo verejných lekárňach môže byť čoskoro kritická

Bratislava, 11.marca 2020: Len 1,23% z verejných lekární, ktoré sa zapojili do dvojdňového prieskumu Slovenskej lekárnickej komory, má k dispozícii dostatočný počet ochranných pomôcok, ako rúšok alebo respirátorov. Takmer 90% nedisponuje dezinfekčnými prostriedkami na výdaj pacientom, pričom zásoba dostupná v ostatných lekárňach pokrýva požiadavky na maximálne 7 dní. Čo je alarmujúce, takmer tretina lekární z prieskumu nemá dostupné dezinfekčné prostriedky ani na dezinfekciu svojich priestorov, ako zdravotníckeho zariadenia. Tretina lekární má zásobu dezinfekčných prostriedkov na tento účel len  asi na týždeň a tretina na mesiac. Do prieskumu sa zapojilo 41% verejných lekární z celého Slovenska.

„Spomenuté  zistené údaje možno považovať za kritické. Ako ďalší kritický bod vnímame tiež informácie, že v distribučných spoločnostiach začínajú byť prechodne nedostupné lieky na liečbu horúčky s obsahom paracetamolu a ibuprofenu, ako aj farmaceutické suroviny používané pri individuálnej príprave liekov,“ vysvetľuje Ondrej Sukeľ, prezident Slovenskej lekárnickej komory. „Aj na Slovensku sme v dôsledku šírenia nového koronavírusu svedkami opatrení zo strany štátu smerom k verejnosti. Zarážajúce je, že napriek tomu, že štát ako prvý formou SMS správ definoval lekárne ako miesta jediného osobného kontaktu verejnosti so zdravotníckymi pracovníkmi, v mediálnych vyhláseniach predstaviteľov vlády či štátnych inštitúcií sa problematike verejných lekární a bezpečnosti lekárnikov pôsobiacich v nich nevenuje žiadna pozornosť. Zástupcovia Slovenskej lekárnickej komory nie sú prizývaní na rokovania krízových štábov, nemáme absolútne žiadne relevantné informácie či odporúčané postupy,“ poznamenáva  Ondrej Sukeľ.

Slovenská lekárnická komora vydala v súvislosti s ochorením COVID-19 už v pondelok 9. marca 2020 vyhlásenie k aktuálnej situácii, v ktorom o. i. vyslovuje presvedčenie o pripravenosti štátu a jeho relevantných inštitúcií na zabezpečenie maximálnej bezpečnosti zdravotníckych pracovníkov. Zároveň v ňom apeluje na predstaviteľov štátu, aby zabezpečili bezproblémovú dostupnosť ochranných a dezinfekčných prostriedkov tak v

 

záujme bezpečnosti zdravotníckych pracovníkov verejných lekární, ako aj bezpečnosti pacientov v priestoroch lekární dostupných verejnosti.

 „Verejné lekárne sú vystavené zvýšenému tlaku pacientov, sú miestom primárneho kontaktu a najčastejšie navštevovaným zdravotníckym zariadením. Ignorovanie potreby ochrany zamestnancov verejných lekární, považujeme za neprípustné a nepochopiteľné. Už teraz viacerí poskytovatelia lekárenskej starostlivosti informujú, že zamestnanci lekární vo vyššej miere požadujú čerpanie dovolenky, prípadne sú uznaní za práceneschopných. Toto môže vyústiť až do stavu, že viaceré lekárne skrátia svoj prevádzkový čas a niektoré budú zatvorené, čím sa sťaží prístup pacientov k liekom, upozorňuje Ondrej Sukeľ.

Podľa Slovenskej lekárnickej komory iba koordinovaný postup všetkých zainteresovaných dokáže zabezpečiť pokojné zvládnutie tejto situácie a vyhnutie sa problémom väčšieho rozsahu.

Slovenská lekárnická komora preto opakovane žiada štát, aby prostredníctvom kompetentných inštitúcii:

  1. Vydal pokyny pre činnosť verejných lekární sozameraním na konkrétne obmedzenia prístupu verejnosti do priestorov,
  2. Zabezpečil pre farmaceutov afarmaceutických laborantov, ktorí sú v priamom kontakte s pacientom, dostatočné množstvo ochranných a dezinfekčných prostriedkov. Nepožadujeme ich bezplatné dodanie, ale bezodkladné zabezpečenie dostupnosti v štandardných cenových reláciách,
  3. Zabezpečil koordináciu prevádzkového času lekární vjednotlivých regiónoch,
  4. Monitoroval dostupnosť esenciálnych liekov vlekárňach a distribučných spoločnostiach,
  5. Poskytoval Slovenskej lekárnickej komore presné apravidelné informácie o vývoji situá