Pomáhame pacientom aj lekárom. Vieme a chceme pomáhať viac.

Pomáhame pacientom aj lekárom. Vieme a chceme pomáhať viac.

25. september je svetovým dňom farmaceutov. Globálna iniciatíva Medzinárodnej farmaceutickej federácie (FIP) v tomto období upozorňuje na širokospektrálnu odbornosť farmaceutov a ich kompetencie v rámci zdravotného systému, ktoré pri ich využívaní pomáhajú budovať zdravší svet. Slovensko stále patrí medzi krajiny, kde sú kompetencie akvalifikácia farmaceutov prehliadané a nevyužívané.

K iniciatíve medzinárodnej organizácie sa na Slovensku každoročne pripája aj Slovenská lekárnická komora (SLeK). V tomto roku chce, v súlade s  Programovým vyhlásením vlády, upriamiť pozornosť na zdôraznenie kompetencií a postavenia farmaceuta v systéme zdravotnej starostlivosti.

Nevyužitý potenciál farmaceutov

Odborný potenciál farmaceutov  významne presahuje jeho súčasné zaradenie v našom zdravotnom systéme zamerané hlavne na zaobstarávanie, prípravu a výdaj liekov a zdravotníckych pomôcok.
Odborná príprava farmaceutov je upravená jednotnou európskou legislatívou – vysokoškolský diplom slovenského farmaceuta tak umožňuje výkon odborných kompetencií v ktorejkoľvek krajine Európskej únie. V mnohých štátoch EÚ dnes aj slovenskí farmaceuti prirodzene realizujú svoje  kompetencie v prevencii a skorom záchyte ochorení, v riešení základných klinických problémov, sú  súčasťou dlhodobej starostlivosti o starých ľudí, súčasťou programov edukácie chronických pacientov ako diabetikov, astmatikov, hypertonikov, zabezpečujú mnohé skríningové vyšetrenia a diagnostické testy  a očkujú proti viacerým infekčným ochoreniam, vrátane COVID-19.
Dôležitú úlohu zohrávajú farmaceuti  v manažmente farmakoterapie, či v zabezpečení dostupnosti liekov – nielen faktickej, ale aj cenovej. Literatúra poukazuje na to, že pri cenovej nedostupnosti liekov je v stredno – a nízkopríjmových skupinách obyvateľstva 40 – 50 percentné riziko neužívania predpísaných liekov. Generická substitúcia znamená možnosť či už pri nedostatku lieku konkrétneho výrobcu, alebo pri jeho vysokom doplatku  vydať pacientovi dostupný liek iného výrobcu, s rovnakým zložením. „Táto alternatíva sa na Slovensku stále dostatočne nevyužíva a cca 30% doplatkov platia pacienti zbytočne“, hovorí PharmDr. Miroslava Snopková, PhD., viceprezidentka SLeK.

Farmaceuti môžu odbremeniť vyťažených lekárov

Keď sa pozrieme na okolité krajiny, nájdeme mnoho príkladov ako farmaceuti dopĺňajú vyťažených lekárov a zlepšujú tým dostupnosť zdravotnej starostlivosti. Napríklad vo Švajčiarsku sú súčasťou skríningových programov na záchyt rakoviny hrubého čreva a konečníka. Poskytujú testy na okultné krvácanie, vyhodnocujú ich a odporúčajú ďalšie vyšetrenia v prípade pozitívneho výsledku.
V Portugalsku počas pandémie vykonali verejné  lekárne viac ako 12 miliónov testov na COVID-19, a tým pomohli systému dostať pandémiu pod kontrolu.
Zahraničné skúsenosti z dlhodobého hľadiska tiež jednoznačne hovoria v prospech zavedenia očkovania do lekární. V 36 krajinách sveta (a minimálne  v 17 krajinách Európy) je možnosť očkovania rozšírená do pôsobností farmaceutov. V krajinách s legislatívou umožňujúcou očkovanie v lekárňach rastie zaočkovanosť populácie. Verejné lekárne dokážu zlepšiť dostupnosť očkovania najmä vzhľadom na ich fyzickú dostupnosť, prevádzkový čas a schopnosť prispôsobiť sa miestnym potrebám obyvateľov.
„Ak zájdeme ešte ďalej a pozrieme na postavenie farmaceutov v anglickom modeli, farmaceuti tu zohrávajú čoraz dôležitejšiu úlohu v manažmente liečby chronických stavov. Farmaceut je dôležitou súčasťou zdravotníckej starostlivosti a v istých smeroch vie odbremeniť vyťažených lekárov, ktorých je nedostatok nie iba na Slovensku“, vymenúva PharmDr. Ondrej Sukeľ, prezident SLeK. „Vo verejných lekárňach majú farmaceuti prístup do online zdravotnej karty pacientov, kde môžu vidieť ich liekovú anamnézu, ale i záznamy z nemocnice a konzultovať s pacientmi lieky, ktoré užívajú, či v konkrétnych prípadoch dokonca vydať lieky viazané na predpis lekára“ dodáva.

Farmaceuti dlhodobo ponúkajú pomoc

„Existuje široké pole oblastí, kde by sme mohli dopĺňať zdravotnú starostlivosť o pacienta a pomôcť tak systémovými zmenami odľahčiť nápor na lekárov a sestry, ktorých je akútny nedostatok. Vzdelanie a schopnosti na to máme.  Lekárne sú poskytovatelia zdravotnej starostlivosti tak, ako to definuje zákon“,  hovorí Dr. Sukeľ. „Avšak na to, aby zdravotnú starostlivosť aj reálne poskytovali, je potrebná vôľa a súčinnosť zodpovedných inštitúcií.“