Lekárnici idú príkladom, očkujú sa proti chrípke

Lekárnici idú príkladom, očkujú sa proti chrípke

Členovia vedenia Slovenskej lekárnickej komory (SLeK),  významného odborného partnera zdravotníckeho systému, sa v týchto dňoch očkujú proti chrípke a svojim osobným príkladom chcú motivovať aj svojich ďalších kolegov, ich rodiny aj verejnosť.  Šírením osvety o dôležitosti očkovania proti chrípke chcú ako odborná autorita prispieť k zvyšovaniu dôvery v očkovanie a tým pomôcť predchádzať zbytočným, odvrátiteľným úmrtiam,  preukázateľne spojeným s následkami chrípky ako aj iných, očkovaním preventabilných infekčných ochorení.

 

Svetová zdravotnícka organizácia  (WHO) upozorňuje, že chrípka každý rok zapríčiňuje 3 – 5 miliónov ťažkých prípadov chrípky, ktoré si vyžadujú hospitalizáciu, a 290 000 až 650 000 respiračných úmrtí v súvislosti s chrípkou.

„Vnímame potrebu prispieť našim príkladom ako aj expertným názorom k tým, ktorí sa snažia vzdelávať verejnosť v otázkach prínosov očkovania, ktoré patrí k najdôležitejšej súčasti prevencie infekčných ochorení“, hovorí Ondrej Sukeľ, prezident SLeK. „Cieľom aktivity našej komory je, okrem šírenia osvety o očkovaní, minimalizovať absencie v práci, obmedziť šírenie ochorenia na pracovisku a zabrániť prenosu chrípky na pacientov prichádzajúcich do lekárni alebo ostatných zdravotníckych zariadení,“ dodáva.

„Lekárnik hrá dôležitú úlohu v komunite, je najdostupnejším poskytovateľom zdravotnej starostlivosti v prvej línii a je integrálnou súčasťou zdravotného systému. Je preto dôležité, aby svojim postojom dal jednoznačne najavo, že očkovanie proti chrípke je dôležitou a účinnou prevenciou zbytočných komplikácií chrípky a odvrátiteľných úmrtí,“ hovorí Miroslava , viceprezidentka SLEK.

Skutočná zdravotná, ekonomická a spoločenská záťaž chrípkou po jej prekonaní nie je na prvý pohľad veľmi viditeľná. Akútne príznaky chrípky ako bolesť hlavy, horúčka, kašeľ, bolesť svalov sú len stavy, ktoré bezprostredne pri ochorení pociťujeme. Ochorenie na chrípku však môže zhoršiť respiračné stavy a spôsobiť primárny vírusový zápal pľúc, alebo oslabiť organizmus, na ktorý ľahšie nasadne bakteriálna infekcia a spôsobí bakteriálny zápal pľúc, môže zhoršiť astmu alebo chronickú obštrukčnú chorobu pľúc (CHOCHP). Vírus chrípky a následná reakcia imunitného systému pôsobia na výstelku ciev, spôsobuje ich zápal a môže spôsobiť ich upchatie. Môže sa podieľať na vzniku kardiovaskulárnych ochorení ako infarkt myokardu, zlyhanie srdca, spôsobiť mozgovú príhodu, alebo zhoršiť CHOCHP a cukrovku, alebo spôsobiť tromboembóliu, zmätenie, delírium, Guillain-Barrého syndróm či encefalopatiu, alebo akútne poškodenie obličiek, či smrť. Chrípka sa ako prispievajúci faktor v kontexte úmrtí v dôsledku uvedených stavov stále podceňuje. Všetky tieto dopady majú významný vplyv na celkovú záťaž zdravotníckeho)systému, vrátane záťaže ekonomickej.

Úloha farmaceutov v oblasti očkovania vo svete stále rastie.

Slovenská lekárnická komora ako samosprávna stavovská organizácia realizuje samostatne, aj v spolupráci s inými organizáciami, rôzne osvetové kampane zamerané na špecifiká farmakoterapie či zásady zaobchádzania s liekmi.  V nedávnom období sme iniciovali vznik expertnej platformy Fórum za dostupnejšie očkovanie, na pôde ktorej sme spolu s ďalšími odbornými autoritami aktívne otvorili diskusiu o možnostiach rozšírenia očkovacej stratégie na Slovensku na lekárne, ktoré majú perspektívu byť súčasťou dobre fungujúceho imunizačného systému“, dodáva Sukeľ.

Očkovanie (nie iba) proti chrípke vo verejných lekárňach je samozrejmosťou v mnohých krajinách,ako sa uvádza v rozsiahlej štúdii FIP – International Pharmaceutical Federation, pričom skúsenosti umožňujú vysloviť predpoklad, že táto možnosť ponúknutá verejnosti dokáže v krátkom čase zvýšiť zaočkovanosť populácie. Slovenská republika dlhodobo nedosahuje ani minimálnu zaočkovanosť populácie proti chrípke. Pasívny prístup k problematike očkovania sa prejavuje aj v nezáujme časti verejnosti očkovať sa proti ochoreniu Covid-19.

Kontakt pre médiá: Katarína Gudiaková, gudiakova@snowball.sk, 0903 605329