Interakcie liekov - fungovanie aplikácie pre verejnosť

Aplikácia na zistenie interakcií liekov už pomáha

 

BRATISLAVA 15. 8. 2017 – Slovenská lekárnická komora (SLeK) dnes na Slovensku spustila prvú aplikáciu, umožňujúcu rýchle a zrozumiteľné vyhodnotenie rizika užívanej kombinácie liekov. Aplikácia je súčasťou celoslovenského osvetového projektu Interakcie liekov, ktorý SLeK odštartovala už v júni sprístupnením aplikácie pre lekárnikov zapojených lekární. Tí tak získali možnosť identifikovať riziko prípadnej interakcie priamo pri výdaji liekov. V súčasnosti je verejná časť stránky www.interakcieliekov.sk plne funkčná a dostupná online na akomkoľvek zariadení pripojenom k internetu.

Unikátnosť pacientskej aplikácie popísal Ondrej Sukeľ, prezident SLeK a iniciátor celého projektu: „Ide o jedinú pacientsku aplikáciu, ktorá pracuje s rozsiahlou databázou liekových interakcií, pravidelne aktualizovanou na základe najnovších vedeckých poznatkov. Zároveň je to jediná aplikácia, poskytujúca pacientovi zrozumiteľné zhodnotenie potenciálnej interakcie s následnou možnosťou dohodnúť si termín konzultácie tejto interakcie s odborníkom - farmaceutom.“ Použitie aplikácie je jednoduché. Pacientovi stačí poznať názvy svojich liekov, mať prístup na internet a e-mail. Pri akomkoľvek probléme s použitím aplikácie majú pacienti možnosť využiť ju priamo v zapojenej lekárni.

Pacientska aplikácia je finálnou fázou projektu. Prvým krokom boli vzdelávacie podujatia, na ktorých farmaceuti získali podrobné poznatky o liekových interakciách, ich princípoch, rizikových skupinách liekov, dostali rozsiahle tlačené materiály a absolvovali záverečný test preverujúci ich vedomosti. V druhej fáze bola aplikácia nasadená v lekárňach. Už od júna tak pacienti mali možnosť bezplatného vyhodnotenia interakcií nimi užívaných liekov v ktorejkoľvek z 200 zapojených lekární, ktorých zoznam je zverejnený na stránke Slovenskej lekárnickej komory www.slek.sk.

„Podobný projekt realizovaný v Českej republike priniesol závažné výsledky. V období od 1. júla 2014 do 31. januára 2016 bolo v ČR zodpovedaných 29 263 otázok na liekové interakcie, pričom u viac než tretiny bola zistená aspoň jedna klinicky závažná interakcia. Tiež bolo identifikovaných 2 825 duplicít pri užívaní liekov,“ uviedol Josef Suchopár, autor databázy liekových interakcií a riaditeľ spoločnosti DrugAgency a. s., ktorá je hlavným partnerom projektu.

„Súčasťou českej poradne “Znám své léky“ nebola osobná konzultácia s lekárnikom. Práve v tom vidíme vysokú pridanú hodnotu nášho projektu, ktorým chceme poukázať na zodpovednosť farmaceutov za správnu interpretáciu odborných poznatkov a ich priblíženie širokej verejnosti,“ hovorí Ondrej Sukeľ a dodáva:„Slovenská lekárnická komora si uvedomuje svoju spoločenskú zodpovednosť a práve preto realizuje osvetové kampane, ktorými posilňuje zdravotnícky charakter lekární v súlade s aktuálnymi svetovými trendmi vývoja profesie farmaceuta ako kľúčového prvolíniového konzultanta akýchkoľvek otázok týkajúcich sa správneho užívania liekov.“

Slovenská lekárnická komora (SLeK) je samosprávna stavovská organizácia zriadená zákonom č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve. Jej členmi je takmer 4500 farmaceutov. Slovenská lekárnická komora sa podieľa na sústavnom vzdelávaní, vedie register farmaceutov, vydáva licencie a aktívne realizuje kampane zamerané na podporu verejného zdravia so zameraním na bezpečnosť a účinnosť farmakoterapie.

Viac informácií poskytne

Mgr. Adriana Bednárová, MARCUS PR, s.r.o.
bednarova@marcuspr.sk,
tel.: 0908 528 445