Interakcie liekov

Interakcie liekov

SLOVENSKÍ LEKÁRNICI POMÁHAJÚ PREDÍSŤ NEŽIADUCIM INTERAKCIÁM LIEKOV

 

BRATISLAVA 19. 6. 2017 – Slovenská lekárnická komora (SLeK) dnes oficiálne odštartovala celoslovenský osvetový projekt zameraný na identifikáciu rizikových interakcií liekov. V projekte s názvom INTERAKCIE LIEKOV prináša komora v spolupráci so spoločnosťou DrugAgency a. s. na Slovensko prvú aplikáciu poskytujúcu možnosť rýchleho a zrozumiteľného vyhodnotenia prípadných rizík užívanej kombinácie liekov tak pre lekárnikov, ako aj pre pacientov.

Do projektu je zapojených 200 lekární, v ktorých sa už od začiatku júna môžu pacienti s lekárnikmi poradiť o interakciách užívaných liekov. V priebehu júla spustí Slovenská lekárnická komora portál www.interakcieliekov.sk, kde ktorýkoľvek pacient po zadaní užívaných liekov ihneď a bezplatne dostane informáciu o miere rizika tejto kombinácie a o rizikových potravinách. Zároveň si bude môcť vybrať ktorúkoľvek zo zapojených lekární a jednoduchým kliknutím sa objednať na konzultáciu vo vyhovujúcom termíne. Vybraná lekáreň dostane mailom podrobné vyhodnotenie interakcií a konkrétny lekárnik sa tak bude môcť zodpovedne pripraviť na konzultáciu.

Lekárne získajú bezplatný prístup k najrozsiahlejšej databáze liekových interakcií, interakcií liekov s potravinami, popisom mechanizmu ich vzniku, ich klinickej závažnosti, návrhu opatrení a odkazov na odbornú literatúru. Aplikácia bude nielen dostupná online na akomkoľvek zariadení pripojenom k internetu, ale tiež integrovaná priamo v informačnom systéme každej lekárne tak, aby lekárnik identifikoval riziko priamo pri výdaji liekov.

„V projekte získané dáta majú potenciál poukázať aj na neefektívnu terapiu, či možné duplicity pri užívaní liekov, čím môže prispieť k efektívnejšej terapii a úspore verejných zdrojov,“ poznamenal na margo ďalšej pridanej hodnoty projektu prezident Slovenskej lekárnickej komory Ondrej Sukeľ. Zdôrazňuje, že podobné projekty v zahraničí, zapájajúce lekárnikov do komplexnej starostlivosti o pacienta prispeli k zníženiu nákladov na lieky a k zlepšeniu výsledkov liečby pacientov.

Do projektu sú zapojené lekárne, ktorých farmaceuti sú členmi Slovenskej lekárnickej komory a v ktorých má minimálne jeden farmaceut špecializáciu v odbore lekárenstvo. Prvou fázou projektu bola Akadémia liekových interakcií – dvojdňové vzdelávacie podujatie v Bratislave, Banskej Bystrici, Žiline a Košiciach pre 150 lekárnikov zo zapojených lekární. Akadémia bola zakončené kontrolným testom a certifikátom spoločnosti Drug Agency, ktorá už viac než dvadsať rokov vyvíja databázu interakcií liekov a je odborným garantom celého projektu.

V rámci spoločenskej zodpovednosti Slovenská lekárnická komora sprístupní aplikáciu aj študentom a učiteľom Farmaceutickej fakulty Univerzity Komenského. Aj týmto spôsobom chce pri príležitosti 65. výročia vzniku fakulty vyjadriť vďaku za dlhoročnú spoluprácu a vzdelanie tisícok slovenských lekárnikov.

Projekt Interakcie liekov nadväzuje na úspešné, minuloročné osvetové kampane Slovenskej lekárnickej komory, venované lieku ako prirodzenej súčasti domácnosti, farmakoterapii dojčiacich žien a bezpečnosti užívania liekov deťmi.

Slovenská lekárnická komora (SLeK) je samosprávna stavovská organizácia zriadená zákonom č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve. Jej členmi je takmer 4500 farmaceutov. Slovenská lekárnická komora sa podieľa na sústavnom vzdelávaní, vedie register farmaceutov, vydáva licencie a aktívne realizuje kampane zamerané na podporu verejného zdravia so zameraním na bezpečnosť a účinnosť farmakoterapie.

Viac informácií poskytne

Mgr. Adriana Bednárová, MARCUS PR, s.r.o.
bednarova@marcuspr.sk,
tel.: 0908 528 445