Magistraliter

Späť na zoznam receptov
Názov

Roztok s kyselinou boritou (I)

Receptúra
Acidum boricum 3,0
Acidum citricum 0,5
Alumen 0,2
Ethanolum 60% 30,0
Aqua purificata ad 100,0
M. f. sol.
D. S. Potierať postihnuté miesta.
Popis

číra bezfarebná kvapalina liehového zápachu

Použitie

dermatologikum – antiseptikum, antiflogistikum

Postup prípravy

Navážia sa kyselina boritá a dodekahydrát síranu draselno-hlinitého (Alumen) a
rozpustia sa za tepla v čistenej vode. Roztok sa nechá vychladnúť. Naváži sa kyselina
citrónová a rozpustí sa v 96% etanole. Obidva roztoky sa zmiešajú a doplní sa požadované
množstvo čistenej vody (získa sa 60% etanol). Pripravený roztok sa adjustuje do sklenenej
liekovky. Označí sa červenou signatúrou. Uchováva sa pri teplote 25 °C ± 2 °C, chránený pred
svetlom.

Stiahnuť recept ako PDF