Magistraliter

Späť na zoznam receptov
Názov

Umelá slina

Receptúra
Carmelosum natricum 5,00
Natrii chloridum 0,85
Kalii chloridum 1,20
Calcii chloridum hexahydricum 30,00
Aqua ad iniectabile ad 1000,00
M. f. sol.
D. S. Umelá slina. 3 x denne vypláchnuť ústa.
Popis

číry, sirupovitý roztok  bez pachu

Použitie

stomatologikum – na výplach dutiny ústnej

Postup prípravy

Naváži sa sodná soľ karmelózy a nasype sa na povrch studenej vody na injekciu (cca 500 g) v kadičke. Nechá sa stáť 1 hodinu pri izbovej teplote a občas sa zľahka premieša sklenenou tyčinkou. Navážia sa chlorid sodný, chlorid draselný, hexahydrát chloridu vápenatého a rozpustia sa v časti vody na injekcie (cca 300 g) v druhej kadičke. Pripravený roztok v druhej kadičke sa postupne pridáva k roztoku sodnej soli karmelózy. Doplní sa potrebné množstvo vody na injekcie a dôkladne sa zhomogenizuje. Pripravený roztok sa adjustuje do sklenenej úzkohrdlej liekovky z tmavého skla s uzáverom. Označí sa červenou signatúrou. Uchováva sa v chladničke, chránený pred svetlom. Odporúčaný čas použiteľnosti je 14 dní.

Stiahnuť recept ako PDF