Štandardné postupy v podmienkach verejných lekární so zameraním na problematiku diabetu 2. typu

Štandardné postupy v podmienkach verejných lekární so zameraním na problematiku diabetu 2. typu

REGISTRÁCIA PRE FARMACEUTOV

REGISTRÁCIA PRE FARMACEUTICKÝCH LABORANTOV

 

 

Registračný poplatok:

  • Členovia SLeK: 15€
  • Nečlenovia SLeK: 30€  
  • Farmaceutickí laboranti: 20€

Poprosíme Vás o úhradu poplatku do 22.04.2024

Údaje k platbe:
Číslo účtu: SK42 0900 0000 0050 7371 9756
Variabilný symbol: Vaše registračné číslo
Špecifický symbol: 2627
Informácia pre príjemcu: Vaše meno a priezvisko
Kontakt: urad@slek.sk

Odborný garant vzdelávacieho podujatia: PharmDr. Peter Matejka, PhD.

 

PROGRAM

Piatok popoludní (cca 16:00-18:30):

Predstavenie všetkých aktuálnych štandardných postupov (ŠP)

16:00 – 16:10   Otvorenie podujatia (prof. MVDr. Jozef NAGY, PhD./PharmDr. Miroslava Snopková, PhD.)

16:10 – 16:35   ŠP a ich význam z hľadiska verejných lekární (PharmDr. Ondrej Sukeľ. PhD./PharmDr. Miroslava Snopková, PhD.)

16:30 – 16:50   ŠP pre výkon skríningu porúch glukózového metabolizmu a diabetes mellitus 2. typu v podmienkach verejných lekární (PharmDr. Peter Matejka, PhD., doc. MUDr. Viera Doničová, PhD.)

 

16:50 – 17:00 Coffee break

 

17:00 – 17:15   ŠP pre výkon skríningu a prevencie (pre)obezity v podmienkach verejných lekární (PharmDr. Peter Matejka, PhD./doc. PharmDr. Daniela Mináriková PhD.)

17:15 – 17:30   ŠP pre výkon prevencie pečeňových ochorení v podmienkach verejných lekární (Mgr. Peter Jeník)

17:30 – 17:45   ŠP pre výkon prevencie KVO v podmienkach verejných lekární (PharmDr. Peter Matejka, PhD.)

17:45 – 18:00   ŠP pre manažment pacientov s podozrením na akútne infekcie horných dýchacích ciest v podmienkach verejných lekární (PharmDr. Ladislav Pôčik)

 

18:00 – 18:30      Panelová diskusia

Spíkri a účastníci piatkovej panelovej diskusie:

doc. MUDr. Zbynek Schroner, prof. MVDr. Jozef NAGY, PhD.PhD.; MPH.; MUDr. Diana Baranová; PharmDr. Peter Matejka, PhD; PharmDr. Miroslava Snopková, PhD.; PharmDr. Ondrej Sukeľ; PharmDr. Zuzana Mačeková, PhD.; Mgr. Peter Jeník; PharmDr. Ladislav Pôčik.

 

19:00 – 21:00 Raut s neformálnym networkingom a výmenou skúseností

 

Sobota dopoludnia (cca 9:00 – 12:00):

Blok 1

9:00 – 9:30       Definícia, klasifikácia, epidemiológia, klinický obraz a komplikácie DM2T (doc. MUDr. Zbynek Schroner, PhD.)

9:30 – 9:50       Skríningové vyšetrenie glykémie v podmienkach verejnej lekárne (PharmDr. Zuzana Mačeková)

9:50 – 10:10     Pacienti s podozrením na poruchu glukózového metabolizmu a DM2T v ambulancii všeobecného lekára a spolupráca s farmaceutom (MUDr. Beáta Blahová)

10:10 – 10:20   Diskusia k prednáškam bloku 1

 

10:20 – 10:40 Coffee break

Blok 2

10:40 – 11:05   Základné odporúčania v oblasti stravovania pri prevencii  DM2T (MUDr. Miroslav Palko)

11:05 – 11:30   Základné odporúčania v oblasti pohybových aktivít pri prevencii  DM2T (MUDr. Martin Javorský, PhD., MPH)

11:30 – 11:50   Použitie skórovacieho systému FINDRISC v prevencii DM2T (PharmDr. Peter Matejka, PhD.)

11:50 – 12:00   Diskusia k prednáškam bloku 2

12:00-13:00 Obedná prestávka

Sobota popoludní (cca 13:00 – 15:30)

Blok3

Praktický workshop (PharmDr. Matejka, Mgr. Jeník, PharmDr. Zuzana Mačeková)
13:00 – 13:30   Nácvik praktických zručností zameraných na skríningové vyšetrenie glykémie v lekárni a použitie skórovacieho systému FINDRISC v podmienkach verejnej lekárne

13:30 – 14:30   Poradenstvo zamerané na udržiavanie normálnej glykémie

14:30 – 15:30   Interpretácia nameraných hodnôt glykémie a riešeniu kazuistík pacientov s podozrením na poruchu glukózového metabolizmu v podmienkach verejnej lekárne.

 

Praktický workshop bude v prípade tohto podujatia integrálnou súčasťou podujatia pre všetkých účastníkov.