XXXV. BRATISLAVSKÉ LEKÁRNICKÉ DNI

XXXV. BRATISLAVSKÉ LEKÁRNICKÉ DNI
 

9. december 2023, Farmaceutická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave


 

 

REGISTRÁCIA

Prihlásiť sa je možné najneskôr do 04.12.2023

Registračný poplatok:

- Členovia SLeK: bez poplatku

- Nečlenovia SLeK: 10 €

Údaje k platbe:

Číslo účtu: SK42 0900 0000 0050 7371 9756

Variabilný symbol: Vaše registračné číslo

Špecifický symbol: 3535

Informácia pre príjemcu: Vaše meno a priezvisko

 

Podujatiu sú pridelené 4 kredity. 

 

PROGRAM

 


08:30 – 09:00   REGISTRÁCIA

09:00 – 09:05   ÚVOD

09:05 – 09:30   Lekárenstvo v kontexte zdravotníckej politiky po parlamentných voľbách
                              PharmDr. Ondrej Sukeľ

09:30 – 09:50   Štandardné lekárenské postupy a ich význam pre lekárenskú prax

                              na Slovensku
                              doc. PharmDr. Daniela Mináriková, PhD.

09:50 – 10:15   Potrebuje diagnostika lekárnika? Alebo od dispenzácie po diagnostiku...
                              PharmDr. Milota Beslerová

10:15 – 10:40   PRESTÁVKA

10:40 – 11:00   Antibiotická rezistencia – výzva nielen pre farmaceutov
                              PharmDr. Zuzana Kiliánová, PhD.

11:00 – 11:20   Rezervačný portál Sieť zdravia a výber legislatívnych zmien
                              Ing. Michal Liška a Ing. Vladimír Chudáčik, PhD. - prednáška je podporená spoločnosťou PaP

11:20 – 11:40   In house postupy preverenia funkcie meradiel
                              Ing. Ján Hrouzek, PhD., DBA - prednáška je podporená spoločnosťou HERMES

11:40 – 12:00   PRESTÁVKA

12:00 – 12:20   Možnosti spolupráce lekára a farmaceuta v oblasti kožných ochorení
                              MUDr. Jana Polakovičová

12:20 – 12:40   Prevencia a pohybová liečba bolesti chodidla a ruky.
                              PaedDr. Martina Tibenská, PhD.

12:40 – 13:00   Imunomodulácia v praxi lekárnika
                              RNDr. Renáta Kuniaková - prednáška je podporená spoločnosťou IMUNOGLUKAN