XXXIV. snem Slovenskej lekárnickej komory: výsledky volieb

XXXIV. snem Slovenskej lekárnickej komory: výsledky volieb

Dňa 12. 11. 2022 delegáti Snemu Slovenskej lekárnickej komory na rokovaní XXXIV. Snemu Slovenskej lekárnickej komory zvolili:

Prezident:

 • PharmDr. Ondrej Sukeľ

Rada Slovenskej lekárnickej komory:

 • PharmDr. Ondrej Sukeľ – predseda
 • PharmDr. Norbert Chano
 • PharmDr. Vasil Šatník, PhD.
 • prof. PharmDr. Ján Klimas, PhD., MPH
 • PharmDr. Ladislav Pôčik
 • PharmDr. Miroslava Snopková
 • PharmDr. Milota Beslerová
 • Mgr. Peter Sukeľ
 • PharmDr. Patrik Vitkovský, MPH
 • PharmDr. Anna Vlhová
 • PharmDr. Štefan Dunaj
 • Mgr. Richard Karabin
 • PharmDr. Miroslav Čučka
 • PharmDr. Tatiana Geročová, PhD.
 • Mgr. Ľuboš Ferenec
 • Mgr. Alžbeta Kasalová
 • Mgr. Martin Hubka
 • PharmDr. Lukáš Jaroščiak
 • Mgr. Tomáš Sihelský

Kontrolný výbor:

 • doc. PharmDr. Juraj Sýkora, CSc.
 • PharmDr. Monika Fedorová, PhD.
 • Mgr. Dana Cziborová
 • PharmDr. Marek Molitoris
 • PharmDr. Darina Čendulová
 • PharmDr. Kristýna Galková, PhD., MPH
 • Mgr. Zuzana Kubániová
 • PharmDr. Peter Švec

Disciplinárna komisia:

 • PharmDr. Adela Florovičová
 • PharmDr. Anna Štricová
 • PharmDr. Mária Bullová
 • PharmDr. Zuzana Jaroščiaková
 • Mgr. Marek Dzurňák