Výzvy SLeK/01/2021 a SleK/02/2021

Výzvy SLeK/01/2021 a SleK/02/2021

Výzvy na predkladanie projektuv pre študentov 2021

Vážení študenti,

dovoľujeme si Vás upozorniť, že Prezídium SLeK na svojom rokovaní schválilo dňa 15. 5. 2021 Výzvy pre študentov č.: SLeK/01/2021 a č.: SLeK/02/2021.

Svoje projekty môžete zasielať do 15. 6. 2021.

Bližšie informácie: https://www.slek.sk/pre-farmaceutov/pre-studentov