Výzva na aktualizáciu údajov v registri farmaceutov

Vážení farmaceuti, 

povinnosťou zdravotníckeho pracovníka je okrem iného bezokladne oznamovať zmeny do registra farmaceutov. Žiadame Vás o aktulizáciu Vašich údajov v registri (kontaktné údaje, zmena pracoviska, pracovného zaradenia...). 

Aktuálnosť Vašich údajov si môžete skontrolovať po prihlásení sa na www.slek.sk

Ďakujeme za spoluprácu.