Výsledky volieb do orgánov Slovenskej lekárnickej komory

Výsledky volieb do orgánov Slovenskej lekárnickej komory konaných na XXXI. Sneme Slovenskej lekárnickej komory dňa 24. novembra 2018 v Košiciach sú nasledovné:

Prezident Slovenskej lekárnickej komory

 • PharmDr. Ondrej Sukeľ

 

Prezídium Slovenskej lekárnickej komory

 • PharmDr. Ondrej Sukeľ (prezident, RLeK Prešov)
 • PharmDr. Norbert Chano (1. viceprezident, RLeK Banská Bystrica)
 • PharmDr. Miroslava Snopková, PhD. (2. viceprezident, RLeK Bratislava)
 • PharmDr. Tibor Czuľba, MBA (RLeK Košice)
 • Mgr. Ľuboš Ferenec (RLeK Trenčín)
 • PharmDr. Ladislav Olejník (RLeK Prešov)
 • Mgr. Peter Sukeľ (RLeK Košice)
 • PharmDr. Vasil Šatnik, PhD. (RLeK Banská Bystrica)
 • PharmDr. Patrik Vitkovský (RLeK Nitra)

 

Rada Slovenskej lekárnickej komory

 • PharmDr. Ondrej Sukeľ (prezident, RLeK Prešov)
 • PharmDr. Vladimír Dudoň (RLeK Bratislava)
 • PharmDr. Miroslava Snopková, PhD. (RLeK Bratislava)
 • doc. PharmDr. Juraj Sýkora, CSc. (RLeK Bratislava)
 • PharmDr. Norbert Chano (RLeK Banská Bystrica)
 • PharmDr. Vasil Šatnik, PhD. (RLeK Banská Bystrica)
 • PharmDr. Tibor Czuľba, MBA (RLeK Košice)
 • Mgr. Peter Sukeľ (RLeK Košice)
 • PharmDr. Michal Holec (RLeK Nitra)
 • PharmDr. Patrik Vitkovský (RLeK Nitra)
 • PharmDr. Zuzana Obšatníková (RLeK Prešov)
 • PharmDr. Ladislav Olejník (RLeK Prešov)
 • Mgr. Ľuboš Ferenec (RLeK Trenčín)
 • Mgr. Alžbeta Kasalová (RLeK Trenčín)
 • PharmDr. Miroslav Čučka (RLeK Trnava)
 • PharmDr. Marek Slezák (RLeK Trnava)
 • PharmDr. Patrik Bukovan (RLeK Žilina)
 • Mgr. Lukáš Jaroščiak (RLeK Žilina)
 • PharmDr. Peter Smieško (RLeK Žilina)

 

Kontrolný výbor Slovenskej lekárnickej komory

 • PharmDr. Mária Bullová (RLeK Košice)
 • PharmDr. Darina Čendulová (RLeK Trnava)
 • Mgr. Marcela Fecsuová (RLeK Trenčín)
 • PharmDr. Alena Chytilová (RLeK Žilina)
 • PharmDr. Hajnalka Komjáthy, PhD. (RLeK Nitra)
 • PharmDr. Marek Molitoris (RLeK Prešov)
 • PharmDr. Katarína Sýkorová (RLeK Bratislava)
 • PharmDr. Peter Švec (RLeK Banská Bystrica)

 

Disciplinárna komisia Slovenskej lekárnickej komory

 • PharmDr. Adela Florovičová (RLeK Banská Bystrica)
 • PharmDr. Daniel Holec (RLeK Nitra)
 • Mgr. Richard Karabin (RLeK Prešov)
 • PharmDr. Peter Stanko (RLeK Bratislava)
 • Mgr. Andrea Szabóová (RLeK Trnava)

 

Volebná komisia konštatovala, že nebola podaná sťažnosť člena komory proti nezaradeniu na volebnú listinu v rozpore s Volebným poriadkom Slovenskej lekárnickej komory, rovnako ako nebola podaná sťažnosť delegáta Snemu Slovenskej lekárnickej komory proti priebehu a výsledkom volieb v nadväznosti na čo vyslovila platnosť volieb.

 

Dňa 22. 11. 2018 sa v rámci zasadnutia Predsedníctva sekcie nemocničných lekárnikov Slovenskej lekárnickej komory uskutočnila voľba Predsedu sekcie nemocničných lekárnikov Slovenskej lekárnickej komory, ktorým sa stala PharmDr. Ľubica Slimáková.