VšZP, a.s.: dodatky

VšZP, a.s.: dodatky

Vážení farmaceuti,

Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. (ďalej len "VšZP, a.s.") v najbližších dňoch doručí poskytovateľom lekárenskej starostlivosti dodatky k zmluvám. 
Slovenská lekárnická komora po rokovaní so zástupcami VšZP, a.s. odporúča dodatok podpísať.

Vzor dodatku na rok 2023.pdf