Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. - zmluva

Vážení farmaceuti, poskytovatelia lekárenskej starostlivosti,

v najbližších dňoch Vám bude doručený návrh dodatku k zmluve so Všeobecnou zdravotnou poisťovňou, a.s., ktorého obsahom je: 

  • Predlženie platnosti zmluvy do 31.5.2021,
  • Predlženie platnosti vybraných ustanovení (10 dňová splatnosť + kontrola validácie preskp. záznamu) do 31.12.2020.

Vzor dodatku pre poskytovateľov lekárenskej starostlivosti, s ktorým si môžete porovnať Vám doručený dodatok nájdete TU.

Dodatok k zmluve ODPORÚČAME podpísať. Úprava zmlúv na dobu neurčitú bude predmetom ďalšieho rokovania.