Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.: zmeny v module eRecept

Vážení členovia komory,

 

Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s. oznamuje, že po nasadení zmeny v module eRecept by mal IS v lekárni zobrazovať iba informáciu (API správu) o nutnosti papierového lekárskeho predpisu a pridelenom poradovom čísle pre tieto recepty:

  • Papierové bez čiarového kódu
  • Lekárske predpisy pre EU poistencov a EHIC
  • Omamné a psychotropné látky II. skupiny
  • Predpis neambulujúceho lekár (kód 99)

 Stanovený čas nasadenia zmeny v module eRecepte je 11.07.2019 o 20:00 hod.