VEREJNÝ PRÍSĽUB SLOVENSKEJ LEKÁRNICKEJ KOMORY

VEREJNÝ PRÍSĽUB SLOVENSKEJ LEKÁRNICKEJ KOMORY

Slovenská lekárnická komora, ako zákonná stavovská samosprávna organizácia združujúca zdravotníckych pracovníkov vykonávajúcich povolanie farmaceut v záujme a s cieľom podpory rozvoja služieb e-zdravia orientovaných na zvýšenie komfortu a kvality života pacientov touto formou vydáva tento verejný prísľub.

  1. Vynaložíme maximálne úsilie na edukáciu našich členov v otázkach legislatívnej úpravy povinností poskytovateľov lekárenskej starostlivosti súvisiacich s prácou v prostredí e- zdravia,
  2. Vtomto kontexte budeme apelovať na našich členov, aby povinnosti upravené príslušnou legislatívou a zmluvnými vzťahmi so zdravotnými poisťovňami dodržiavali s maximálnym dôrazom na správnosť všetkých postupov pri dispenzácii liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín,
  3. Prostredníctvom našich informačných kanálov zabezpečíme dôslednú a opakovanú informovanosť osprávnych postupoch pri vytváraní dispenzačných záznamov, zvlášť na povinnosť bezodkladného vytvorenia dispenzačného záznamu podpísaného zdokonaleným elektronickým podpisom v elektronickej zdravotnej knižke pacienta pri výdaji lieku, zdravotníckej pomôcky, či dietetickej potraviny uhrádzaných na základe verejného zdravotného poistenia,
  4. Budeme iniciatívne riešiť podnety zdravotných poisťovní zameraných na nedodržiavanie vyššie menovaných povinností. Vprípade, ak dôjde ku konfliktu v úhrade dispenzačného záznamu, pri ktorom jedna lekáreň postupovala v zmysle legislatívy a druhá nie, zdravotná poisťovňa je oprávnená uprednostniť v úhrade toho poskytovateľa lekárenskej starostlivosti, ktorý legislatívu dodržal,
  5. Vo všetkých otázkach implementácie nových postupov dispenzácie budeme poskytovať maximálnu súčinnosť všetkým relevantným subjektom tak, aby navrhované arealizované procesy mali u poskytovateľov lekárenskej starostlivosti zodpovedajúcu kvalitu.

Tento verejný prísľub schválila Rada Slovenskej lekárnickej komory na svojom rokovaní dňa 18. februára 2021 v Bratislave.

 

PharmDr. Ondrej Sukeľ
prezident