Union ZP zásadne uľahčuje mesačné zúčtovanie pre lekárne a výdajne

Union ZP zásadne uľahčuje mesačné zúčtovanie pre lekárne a výdajne

Union zdravotná poisťovňa dokončila novú webovú službu na kontrolu dispenzačných záznamov v lekárenských informačných systémoch, čím splnila svoj sľub voči Slovenskej lekárenskej komore z augusta tohto roku. Union ZP túto službu sprístupnila v novembri dodávateľom informačných systémov a predpokladáme, že vo väčšine lekární bude využiteľná po implementácii softwarovými firmami už na zúčtovanie mesiaca december.

Vďaka službe “DajMojeDispenzačnéZáznamy” lekárne nebudú musieť sťahovať zostavy DZ z online pobočky Unionu a porovnávať ich so zoznamami vo vlastnom IS. Informačný systém v lekárni automaticky skontroluje správnosť zaradenia dispenzačného záznamu do zúčtovania a v prípade nesúladu upozorní lekárnika na rozdiel. Rozdiely by však vzhľadom na priebežnú kontrolu DZ na pozadí systému nemali vôbec vznikať. Pre lekárne a výdajne to znamená zásadné uľahčenie procesu mesačného zúčtovania so zdravotnou poisťovňou.