Stanovisko Slovenskej lekárnickej komory k upozorneniu Družstva lekárni

Vážení členovia Slovenskej lekárnickej komory,

v uplynulých dňoch bolo Kanceláriou Družstva lekární viacerým členom Slovenskej lekárnickej komory doručené upozornenie týkajúce sa viacerých bodov návrhu Dodatku k zmluve o poskytovaní lekárenskej starostlivosti, ktorý svojim zmluvným partnerom po predchádzajúcich rokovaniach so zástupcami SLeK predložila Dôvera, zdravotná poisťovňa a. s.

Z obsahu upozornenia nie je zrejmý autor ani uvedenie jeho súladu s legislatívou Slovenskej republiky citáciou príslušných právnych noriem.

Vzhľadom k pochybnostiam, ktoré toto upozornenie vyvolalo a vzhľadom k viacerým otázkam, ktoré k jeho obsahu zaslali členovia SLeK sekretariátu a členom orgánov SLeK, Vám zasielame nasledujúce stanovisko k obsahu jednotlivých konkrétnych bodov upozornenia.

Stanovisko SLeK k upozorneniu DL.pdf