Stanovisko MZ SR k rokovaniu so zástupcami SLeK na tému efektivity LPS

Stanovisko MZ SR k rokovaniu so zástupcami SLeK na tému efektivity LPS

Stanovisko Ministerstva zdravotníctva SR k rokovaniu so zástupcami SLeK na tému efektivity poskytovania lekárenskej pohotovostnej služby podľa aktuálnej legislatívnej úpravy:

Ministerstvo zdravotníctva dnes rokovalo so zástupcami Slovenskej lekárnickej komory a spoločne sme diskutovali o riešeniach lekárnickej pohotovosti a jej fungovania v praxi. Keďže súčasne platná legislatíva viaže lekárenskú pohotovosť na ambulantné pohotovostné služby, ukázalo sa, že ich rozmiestnenie v teréne nie je efektívne. Analýza Slovenskej lekárnickej komory za obdobie pol roka ukázala, že ich návštevnosť bola nízka. 41 percent pohotovostných lekární nevybavilo ani jedného pacienta, ktorý bol ošetrený na ambulantnej pohotovostnej službe. Prax zároveň ukázala, že len 10 percent pohotovostných lekární slúžilo v blízkosti APS, rozmiestnenie majú na starosti vyššie územné celky. Záver dnešného stretnutia je, že ministerstvo zdravotníctva pripraví nový návrh legislatívneho riešenia, ktorý bude spoločným riešením s pozitívnom dopadom na pacienta na základe prezentovaných skúseností z praxe.