Spomienky na PharmD. Viliama Haviara

Spomienky na PharmD. Viliama Haviara

Milý náš priateľ a kolega PharmDr. Viliam Haviar,

ako úder blesku nás zasiahla neuveriteľná správa. Neopísateľný šok a bolesť naplnili naše srdcia a mysle, keď sme sa dozvedeli, že si nás navždy opustil. Nečakane a náhle. Ešte pred pár dňami si s nami intenzívne pracoval a rozdával dobrú náladu v Nemocničnej lekárni v Národnom onkologickom ústave v Bratislave. Plánoval si, čo budeš robiť, kam pôjdeš, plánoval budúcnosť. Srdce robí človeka človekom a Ty si ho mal veľké a otvorené pre všetkých.

Narodil sa 4.10.1977 rodičom Viliamovi a Daniele Haviarovým. Mal sestru Julku, s ktorou mal neobyčajne vrúcny vzťah. Ale nielen s ňou. Bol pre nás vzorom, ako sa správať a ctiť vlastnú rodinu. Neskutočne miloval svojich rodičov. Bolo až dojímavé, ako sa o nich vyjadroval. Nikdy nepovedal inak ako „mamička“, alebo „otecko“.

Staral sa o svojich krstných rodičov, keď potrebovali lekársku pomoc v našej nemocnici. Ochotne a rád. V dnešných časoch nevídaná úcta a láska dospelého muža k svojej rodine.

Vyštudovaný farmaceut prvé pracovné skúsenosti získaval doma, v Považskej Bystrici – v nemocnici, kde pre svojou inteligenciu, šikovnosť a usilovnosť získal postavenie vedúceho farmaceuta v nemocničnej lekárni.

Ale on chcel časom viac. Prijal novú pracovnú výzvu – prácu v nemocničnej lekárni v Národnom onkologickom ústave v Bratislave. Tu sme ho spoznali my, jeho kolegovia. Múdry, pracovitý, priateľský, vtipný,...ochotný učiť sa nové veci, poradiť a pomôcť. Človek, na ktorého sa môžete vždy spoľahnúť. Vysporiadal sa so všetkými náročnými zadaniami a stal sa mentorom a učiteľom pre ostatných kolegov.

V živote každého sa to v jednu chvíľu zamotá a zrazu sa stal Vili Bratislavčanom. Prijal zodpovednosť za svojich chorých príbuzných, „chlapcov“ ako ich volal. Starostlivosťou jemu vlastnou ich pravidelne navštevoval a dbal, aby im nič nechýbalo. Začal zariaďovať svoj byt a my sme schvaľovali parkety, obkladačky, nábytok, bytové doplnky...

Humor a vtip boli Viliho súčasťou. Aj ťažké situácie s ktorými bol vo svojej práci často konfrontovaný dokázal prekonať s nadhľadom. Vždy našiel vhodný vtip, citát z filmov, alebo situačných komédií a odľahčiť dusnú atmosféru a vyvolať v nás smiech. Proste chalan do každého počasia a za každú srandu.

Vili miloval dobré jedlo. Bol to gurmán, ktorý aj dobre varil. Najradšej stoloval v kruhu svojich najbližších priateľov- kolegov.

A ešte bol vášnivý cestovateľ. Rád spoznával nové krajiny, rád sa podelil o svoje poznatky z nich. Máme spolu kopu milých a veselých spoločných zážitkov. Spájal ľudí. Do cestovania zapojil kolegov, rodinu, priateľov. Vystihuje ho, že svoj život napĺňal zážitkami, nie vecami. Dôležité bolo mať príbehy, s ktorými sa mohol podeliť, nie veci, s ktorými sa mohol predvádzať.

PharmDr. Viliam Haviar nás navždy opustil 17.12.2020.

 

Spomienky kolegov:

„Bol jeden úžasný, dobrý, milý kolega, kamarát, učiteľ... Ak nepomohol, tak neublížil.  Lebo mne/nám vždy pomohol... Neskutočne nám všetkým bude chýbať... a 'ublížil' len tým, že už nie je medzi nami....“

 „...úžasný človek...múdry, pokorný, šikovný ,kreatívny, prajný...chýba všade a všetkým...“

 „Náš Amigo - úžasný kolega, keď sme dačo nevedeli tak vždy poradil, vedel všetko.. stále chodil s novými nápadmi.. aj keď boli ťažké časy, stresové dni, vždy vedel ako pozdvihnúť náladu a rozosmial všetkých a napätie bolo preč :( všetkým nám veľmi chýba. Už žiadne vtipné videá, španielčina, kŕmenie sýkoriek...“      

 „Bol to človek, ktorý zanechal v našich srdciach hlbokú nezmazateľnú stopu priateľa, kolegu, kamaráta, rodiny. Človek, ktorý bol múdry, plný nápadov a ideálov, vtipný, no zároveň pokorný a obetavý ako pre ľudí, tak aj pre zvieratá... Naučil nás toho veľa ...od vedomostí, pracovitosti, cez kolektívnu spoluprácu až po maximálne odľahčenie zložitej situácie s humorom jemu vlastným a tak nákazlivým medzi nami, že hneď išlo všetko ľahšie. Bol také naše slnko každého dňa, či dobrého alebo horšieho. Ach bolí ma táto strata neskutočne...., keby sa mohlo splniť to nesplniteľné želanie, aby tu bol opäť s nami.“

 „Vďaka jeho inteligencii, nesmiernej pracovitosti a túžbe po nových poznaniach bol jeden z najuznávanejších farmaceutov v našej nemocnici, aj na celom Slovensku.“ 

 „Bol človek, že aj v ťažkých chvíľach mal človek chuť ísť do prace, môj múdry mladší brat, môj cestovateľský bedeker a súpútnik. Intelektuál a keďže sme boli obaja single, tak sme mali aj trochu podobne záujmy. Boli sme rodina.“

Vážený pán doktor,  milý priateľ, kolega, drahý Vili,

dovoľ nám naposledy poďakovať Tvojej rodine, že Ťa tak dobre vychovali a že ťa nám aspoň na krátky čas požičali. Dielo, ktoré si vykonal, vytvoril vo svojom živote, tu ostáva. V činoch, vo výsledkoch práce je človek nesmrteľný. Ďakujeme, že si nás poctil svojou spoločnosťou a mohol si napísať svoj príbeh, príbeh o Tebe, príbeh o Nás, príbeh pre Nás....

Česť Tvojej pamiatke.

S úctou a láskou kolegovia z Nemocničnej lekárne NOU

Milý Vilo,
narodil si sa v roku, kedy ja som končil strednú školu a rozhodol som sa v živote venovať farmácii. Naše cesty sa stretli o viac ako štvrťstoročie neskôr a ja som získal dobrého kamaráta, nádejného mladého nemocničného lekárnika. Nikdy si nesklamal ako priateľ, dobrý kolega ochotný kedykoľvek pomôcť. Snáď jediný krát. Ale to je iný príbeh so smutným koncom, ktorého režisérom si nebol Ty.
Bude nám chýbať Tvoj úsmev a láskavý humor.
Česť Tvojej pamiatke, kolega.
PharmDr. Vasil Šatnik, PhD.

Milý Vilko,
Tvoj náhly odchod šokoval kolegov z celého Slovenska. Mnohí z nás ťa poznali osobne ako dobrého kamaráta a kolegu ochotného vždy pomôcť, poradiť a povzbudiť. Tvoj úsmev, ktorý si mal vždy naporúdzi, nám veľakrát pomohol odľahčiť aj náročné situácie. Núti nás to pochybovať o spravodlivosti v živote, keď práve Ty, ktorý si do poslednej chvíle pomáhal množstvu ťažko chorých ľudí, musíš byť obeťou súčasnej situácie. Je ťažké prijať, že si musel tak predčasne odísť. Tvoj postoj k životu ostáva pre nás všetkých naďalej vzorom.
Česť Tvojej pamiatke.
PharmDr. Ľubica Slimáková, MPH

 

Zostavila PharmDr. Vlasta Gombárová, MPH, MBA, MSc.

Nemocničná lekáreň NOÚ