Rozlúčka s PharmDr. Tiborom Czuľbom

Rozlúčka s PharmDr. Tiborom Czuľbom

Rozlúčka bude 18.1.2023 o 13.00 h na Mestskom cintoríne v Trebišove.