Rozhodnutia MZ SR: vplyv na výdaj zdravotníckych pomôcok skupiny B1-B5, teda pomôcok určených pre pacientov s inkontinenciou

Dňa 1. apríla 2024 vstúpia do platnosti rozhodnutia Ministerstva zdravotníctva SR, ktoré budú mať zásadný vplyv na výdaj zdravotníckych pomôcok skupiny B1-B5, teda pomôcok určených pre pacientov s inkontinenciou. Venujte prosím týmto zmenám dostatočnú pozornosť v záujme prevencie vzniku sporných situácií, či už vo vzťahu k pacientovi, alebo vo vzťahu k úhrade vydaných pomôcok.

1. Aktuálny finančný nárok sa od 1. apríla 2024:
- pri druhom stupni znižuje z 14,74 € na 5 €
- pri treťom stupni zvyšuje z 51,94 € na 59,73 €.

2. Diagnózy platné pre rozhodovanie o určení stupňa inkontinencie pri výdaji pomôcok:
- U99.01 – inkontinencia moču, II. stupeň,
- U99.02 – inkontinencia moču a stolice, III. stupeň, trvalá,
- U99.03 – Inkontinencia moču a stolice, III. stupeň, trvalá a nezvratná.

3. Rozdeľuje sa skupina vkladacích plienok na dve podskupiny – pre druhý, resp. tretí stupeň inkontinencie a pomôcky zaradené v skupine „fixačné nohavičky“, doposiaľ dostupné pre oba stupne, budú dostupné len pre tretí stupeň.

4. Pacienti s trvalou inkontinenciou tretieho stupňa zároveň nebudú musieť absolvovať následné kontroly u indikujúceho lekára a pomôcky im bude môcť predpísať aj ošetrujúci všeobecný lekár.

PREHĽADOVÁ TABUĽKA NA STIAHNUTIE.pdf