Programové rozhovory politických strán s prezidentom SLeK - PharmDr. Ondrejom Sukeľom