Pradaxa - Informácia pre lekárnikov

Pradaxa - Informácia pre lekárnikov

Vážení členovia, 

zverejňuje Vám informáciu spoločnosti Boehringer Ingelheim týkajúcu sa rozhodnutia o zmene ceny liekov Pradaxa. 

Otázky kompenzácie skladových balení je potrebné riešiť komunikáciou s Vašim dodávateľom.