POZVÁNKA: Farmaceut – posol dobrých správ

Vážení členovia Slovenskej lekárnickej komory, 

pozývame Vás na konferenciu s názvom Farmaceut – posol dobrých správ, ktorá sa uskutoční 13. decembra 2019 so začiatkom o 13.00 hod. v aule Farmaceutickej fakulty UK v Bratislave. Svoju účasť je nevyhnutné potvrdiť na sekretariat@slek.sk

PROGRAM

Odborná časť: 13:00 – 15:00

  • História stavovských a farmaceutických časopisov na Slovensku: Dr. h. c. prof. RNDr. Jozef Čižmárik, PhD.
  • Lekárnické listy – 20 rokov s vami: RNDr. Tatiana Kubovičová, Mgr. Peter Krajčovič, PhD.
  • Nové lieky – z vedy do praxe: prof. PharmDr. Ján Klimas, PhD., MPH
  • Moderné nástroje v komunikácii s farmaceutmi: PharmDr. Martin Dočkal
  • Publikačná a osvetová činnosť Slovenskej lekárnickej komory: PharmDr. Ondrej Sukeľ

Recepcia: 15:00 – 17:00