Poplatky pre rok 2020

Vážení farmaceuti,

dovoľujeme si Vám pripomenúť, že splatnosť poplatku za vedenia registra vo výške 15 eur uplynie 31. januára 2020 a splatnosť členského príspevku 15. februára 2020.

Výška členských príspevkov:

  • Člen komory – farmaceut 39
  • Člen komory – odborný zástupca 260 €
  • Člen komory – na materskej alebo rodičovskej dovolenke nevykonávajúci zárobkovú činnosť 0
  • Člen komory – nevykonávajúci povolanie farmaceuta na územní SR 15 €
  • Člen komory – nevykonávajúci povolanie farmaceuta po dovŕšení 65 rokov veku 0 €

Bližšie informácie sa dozviete po prihlásení  do svojho konta v sekcii  „Moje poplatky“.

 

Číslo účtu:                        SK42 0900 0000 0050 7371 9756

Variabilný symbol:           Vaše registračné číslo

Špecifický symbol:           Rok, za ktorý hradíte