Poplatky 2024

Poplatky 2024


POPLATKY SÚVISIACE S VÝKONOM POVOLANIA FARMACEUT A
 S ČLENSTVOM V SLeK V ROKU 2024

Poplatok za vedenie registra: 15€
Člen komory nevykonávajúci funkciu odborného zástupcu k 15. 2. 2024: 39€
Člen komory vykonávajúci funkciu odborného zástupcu k 15. 2. 2024 260€
Člen komory na materskej, alebo rodičovskej dovolenke (nepracujúci a nevykonávajúci funkciu odborného zástupcu splatnou registráciou): 0€
Člen komory nevykonávajúci povolanie (dočasne pozastavená, alebo zrušená registrácia):   15€
Člen komory nevykonávajúci povolanie nad 65 rokov (dočasne pozastavená, alebo zrušená registrácia):      0€

 

Splatnosť poplatku za vedenie registra za rok 2024 je 31. január 2024.

Splatnosť členského príspevku za rok 2024 je 15. február 2024.

Číslo účtu: SK42 0900 0000 0050 7371 9756

Variabilný symbol: registračné číslo   

Špecifický symbol: 2024  

Konštantný symbol: 0308

Poplatky sú vygenerované podľa vami nahlásených údajov do registra farmaceutov a môžete si ich kedykoľvek skontrolovať vo vašom účte na stránke www.slek.sk.

SPOPLATNENIE UPOMIENOK:

Výzva na úhradu (v účte farmaceuta): 0€
1. upomienka (elektronicky): 5€
2. upomienka (doporučenou poštou): 10€
3. upomienka (elektronicky): 20€
4. upomienka (doporučenou poštou): 30€
Predžalobná výzva (doporučenou poštou): 50€