Oznam/Notice: obmedzenie osobných konzultácií

OZNAM

V súvislosti so situáciou COVID–19 Vám oznamujeme, že Sekretariát Slovenskej lekárnickej komory bude od pondelka 14.9.2020 zabezpečovať vybavovanie žiadostí výlučne prostredníctvom e-mailov: sekretariat@slek.sk alebo telefonicky: +421 902 416 418.

Prosíme o doručovanie dokladov poštou, resp. vložením do našej poštovej schránky. (Adresa: Slovenská lekárnická komora, Nová Rožňavská 3, 831 04 Bratislava).

Ďakujeme za porozumenie.

NOTICE

Due to the COVID-19 and actual pandemic situation, we would like to inform you, that the Secretariat of the Slovak Chamber of Pharmacists will ensure the processing of applications only by e-mail address: sekretariat@slek.sk or by phone call: +421 902 416 418 from Monday, September 14, 2020.

Please deliver your applications by post or put your request in to our post box (address: Nová Rožňavská 3, 831 04 Bratislava, Slovak Republic).

Thank you for understanding.