Osvetová kampaň Vek nie je iba číslo

Osvetová kampaň Vek nie je iba číslo

Po úspešných projektoch zameraných na interakcie liekov, liek ako bežnú súčasť domácnosti a famakoterapiu dojčiacich žien a detských pacientov prináša Slovenská lekárnická komora novú osvetovú kampaň s názvom Vek nie je iba číslo.

 

Cieľom projektu je:

  • poukázať na možnosti intervencie farmaceuta pri optimalizácii farmakoterapie geriatrických pacientov,
  • otvoriť diskusiu k problematike liečby starších pacientov v spoločnosti,
  • zvyšovať odbornú erudovanosť lekárnikov v oblasti farmakoterapie geriatrických pacientov.

 

Projekt pozostáva z troch hlavných častí:

  • prieskumu nastavenia farmakoterapie v zariadeniach sociálnych služieb v rámci Slovenska,
  • odbornej publikácie pre lekárnikov s názvom Bezpečná farmakoterapie seniorov,
  • osvetovej kampane zameranej na laickú verejnosť.

 

 

Zapojené lekárne získajú sadu informačných podkladov v podobe odbornej publikácie Bezpečná farmakoterapie seniorov a propagačných materiálov pre pacientov a budú uvedené na webovej stránke SLeK ako lekárne poskytujúce odborné poradenstvo v oblasti farmakoterapie geriatrických pacientov.

 

Podmienky zapojenia lekárne do projektu:

  • všetci farmaceuti pracujúci v lekárni sú členmi Slovenskej lekárnickej komory, majú uhradené všetky záväzky vo vzťahu k SLeK a majú splnené podmienky sústavného vzdelávania;
  • odborný zástupca lekárne (držiteľ povolenia) je členom SLeK a má špecializáciu z lekárenstva (príp. špecializáciu z lekárenstva má niektorý z farmaceutov pracujúcich v lekárni),
  • lekáreň uskutoční prieskum farmakoterapie v jednom zariadeni sociálnych služieb (rozsah práce cca 4 hodiny).

 

V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať