Opatrenie ÚVZ SR: Zatvorené lekárne

Vážení farmaceuti, 

prílohe dávame na vedomie Opatrenie ÚVZ SR číslo OLP/2733/2020 zo dňa 24.03.2020 vo veci nariadenia uzatvoriť až do odvolania opatrenia lekárne každú nedeľu v mesiaci počnúc 25.03.2020 a zároveň v zmysle opatrenia v uzatvorených lekárňach vykonať povinnú dezinfekciu. Uvedené opatrenie tak, ako bolo Slovenskej lekárnickej komore ÚVZ ZR dnešného dňa telefonicky deklarované, zakladá právny stav, ktorý ukladá povinnosť všetkým držiteľom povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti, ktorí:

  1. majú samosprávnym krajom schválený prevádzkový čas verejnej lekárne tak, že poskytujú lekárenskú starostlivosť aj vnedeľu alebo
  2. sú zverejnení v rozpise poskytovania lekárenskej pohotovostnej služby na deň nedeľa,

uzatvoriť lekáreň a zároveň vykonať povinnú dezinfekciu.

Nie je vylúčené, že v priebehu týždňa dôjde k zmene opatrenia, o ktorej Vás budeme obratom informovať.