Odporúčanie Slovenskej lekárnickej komory pre výučbové lekárne poskytujúce časť lekárenskej praxe v období od 1. 8. 2020 do 31. 12. 2020

Vážení členovia komory, 

vzhľadom na požiadavok farmaceutov z praxe si Vám dovoľujeme predložiť Odporúčanie Slovenskej lekárnickej komory pre výučbové lekárne poskytujúce časť lekárenskej praxe v období od 1. 8. 2020 do 31. 12. 2020.