Odporúčanie Slovenskej lekárnickej komory o zabezpečení dostupnosti liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín počas mimoriadnej situácie na území Slovenskej republiky

Odporúčanie Slovenskej lekárnickej komory o zabezpečení dostupnosti liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín počas mimoriadnej situácie na území Slovenskej republiky

Odporúčanie Slovenskej lekárnickej komory o zabezpečení dostupnosti liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín počas mimoriadnej situácie na území Slovenskej republiky

 • Slovenská lekárnická komora vydala dňa 11. marca 2020 odporúčanie na zabezpečenie ochrany zdravia farmaceutov v súvislosti s vyhlásením mimoriadnej situácie v Slovenskej republike.
 • Súčasťou odporúčania sú aj ustanovenia o zabezpečení dostupnosti liekov vydávaných bez lekárskeho predpisu.
 • Slovenská lekárnická komora na dennej báze aktívne komunikuje s veľkodistribútormi, ktorí potvrdzujú aktuálny dostatok zásob liekov vydávaných na lekársky predpis bez potreby výraznejšieho naskladňovania lekární.
 • Vzhľadom k šíreniu informácií o nedostupnosti ostatných liekov a vzhľadom k potrebe zabezpečenia bezproblémového zásobovania liekmi, Slovenská lekárnická komora odporúča v súvislosti s liekmi vydávanými na lekársky predpis nasledovné.

1/ Sledovanie interných zásob lekárne

Akútny záujem pacientov o výdaj liekov v spojení s predpisovaním liekov na tri mesiace má potenciál vyvolať prechodnú nedostupnosť konkrétneho lieku v konkrétnej verejnej lekárni. Vzhľadom k udržaniu zásobovania veľkodistribútormi však zásadne neodporúčame navyšovať skladové zásoby lekárne oproti bežnému stavu.

2/ Objednávanie

 • Pri vysokom nápore objednávok, zásadne zvýšenom oproti štandardnej prevádzke, je možné, že konkrétna objednávka bude vybavená s časovým oneskorením.
 • Odporúčame v úzkej súčinnosti s vašim veľkodistribútorom vzájomné rešpektovanie termínov objednávok a ich realizáciu v dostatočnom predstihu.
 • Okrem lekární, ktoré majú víkendovú prevádzku, žiadame lekárne, aby počas víkendu nerealizovali ďalšie objednávky.
 • Preferujte elektronické objednávanie a sledovanie zásob distribútorov.

3/ Výdaj liekov na lekársky predpis

 • Odporúčame úplné využívanie generickej preskripcie; pri dostatočnej skladovej zásobe lieku s obsahom konkrétneho liečiva nie je racionálne zaťažovať distribúciu objednávkou lieku s rovnakým zložením od iného držiteľa registrácie.
 • V prípade lieku, o ktorom máme vedomosť, že ide o liek užívaný dostatočným množstvom pacientov, dostupný v distribúcii a s vysokou pravdepodobnosťou jeho výskytu v inej lekárni, odošlime pacienta do najbližšej lekárne a vyhnime sa kumulácii objednávok od pacientov a potrebe ich duplicitného vybavovania.
 • V komunikácii s pacientmi zachovávajme profesionalitu a uisťujme ich o dostupnosti liekov vo veľkodistribúcii.

4/ Všeobecné odporúčania

Odporúčame sledovať stránku Slovenskej lekárnickej komory, na ktorej budú informácie týkajúce sa postupov súvisiacich s mimoriadnou situáciou dostupné verejne, nie iba členom Slovenskej lekárnickej komory.