Odmena pre zdravotníkov

Odmena pre zdravotníkov

 

Vážení členovia,

Vláda SR schválila 17. decembra 2021 návrh z dielne ministerstva zdravotníctva na základe ktorého dostanú koncoročnú odmenu všetci zdravotnícki pracovníci. Štát vyhradil na odmeny 50 705 746 eur.

Odmenu dostane každý zdravotník, ktorého jeho zamestnávateľ (poskytovateľ zdravotnej starostlivosti) nahlási do systému odmeňovania NCZI určeného na zber predmetných dát. Zber dát od zamestnávateľov bude prebiehať v termíne od 20. decembra 2021 od 07:00 hod do 22. decembra 2021 do 22:00 h.

Po uzatvorení zberu dát Národným centrom zdravotníckych informácií bude Ministerstvo zdravotníctva SR disponovať počtom zdravotníckych pracovníkov, ktorých nahlásili zamestnávatelia za účelom prerozdelenia finančných prostriedkov.

Ministerstvo zdravotníctva následne zašle týmto zamestnávateľom, ktorí sa zapojili do systému odmeňovania, v stanovenom termíne finančné prostriedky, ktoré následne zamestnávateľ rovnomerne prerozdelí medzi všetkých nahlásených zdravotníckych pracovníkov v januári roku 2022 v mzde za mesiac december 2021.

Metodický pokyn: MP_COVID_ODMENY_V02.pdf (nczisk.sk)

Viac informácií: https://health.gov.sk/Clanok?Zdravotnici-dostanu-zasluzene-odmeny-17-12-2021