Obnovenie projektu Magistraliter

Individuálne pripravované lieky (IPL) tvorili kedysi základný sortiment každej lekárne. Pripraviť ich dokázal jedine lekárnik a boli symbolom tohto povolania. Aj v dnešnej dobe, napriek moderným liekom, predstavujú dôležitú súčasť lekárenskej starostlivosti a majú v lekárni svoje nezameniteľné miesto.

 

 

IPL zohrávajú podstatnú úlohu napríklad pri výpadku hromadne vyrábaných liečivých prípravkoch alebo pri špecifických ochoreniach, kedy je pacientom potrebné podať liek v osobitnej liekovej forme. Individuálne pripravované lieky sú zároveň nenahraditeľné aj pre zabezpečenie špecifického terapeutického režimu, či už z dôvodu nedostupnosti vhodného liekového základu HVL, alebo na trhu chýbajúcej potrebnej koncentrácie a veľkosti balenia.

 

Slovenská lekárnická komora obnovuje projekt Magistraliter s cieľom podporiť modernú prípravu IPL v lekárňach. Na tejto webovej stránke nájdete zoznam receptúr pripravovaných v súčasnosti v mnohých lekárňach na Slovensku. Chýba vám niektorá receptúra? Neváhajte nás kontaktovať na sekretariat@slek.sk.