Obmedzenie slobody pohybu a pobytu od 25. novembra 2021

Obmedzenie slobody pohybu a pobytu od 25. novembra 2021

Vláda SR obmedzuje na území Slovenskej republiky slobodu pohybu a pobytu zákazom vychádzania od 25. novembra 2021 v čase od 05.00 hod. do 01.00 hod. nasledujúceho dňa, do odvolania, najneskôr však do 9. decembra 2021, pričom toto obmedzenie sa nevzťahuje:

  • vo vzťahu k fyzickým osobám ako držiteľom povolenia na poskytovanie lekárenskej na cestu na výkon podnikateľskej činnosti, nakoľko táto nemôže byť vykonávaná ako práca z domácnosti a cestu späť,
  • vo vzťahu k zamestnancom držiteľov povolenia na poskytovanie lekárenskej, nakoľko povaha ich práce ako zdravotníckych pracovníkov neumožňuje túto vykonávať ako prácu z domácnosti; POZOR - cesta do a zo zamestnania je možná, ak sa zamestnanec preukáže potvrdením zamestnávateľa s určením pracovnej doby a miesta výkonu práce (nezáväzný vzor v prílohe);
  • vo vzťahu k pacientom na cestu v nevyhnutnom rozsahu na účel prístupu k lekárenskej starostlivosti poskytovanej držiteľmi povolenia na poskytovania lekárenskej starostlivosti a cestu späť; na tento účel nie sú dané časové ani iné obmedzenia.

 

Prílohy: