Na pamiatku slovenských lekárnikov, ktorých osud poznačil holokaust

Na pamiatku slovenských lekárnikov, ktorých osud poznačil holokaust

 

Bratislava 9. 9. 2020 – Deň obetí holokaustu a rasového násilia na Slovensku, odkazujúci na prijatie tzv. Židovského kódexu v roku 1941, si pripomínajú aj slovenskí lekárnici. Slovenská lekárnická komora vydala na pamiatku osudov židovských lekárnikov zo Slovenska v rokoch 1938-1945 špeciálne číslo jedného zo svojich odborných časopisov Slovenský lekárnik. Venuje sa v ňom téme fašizmu a holokaustu v období Slovenského štátu, ktorý zbavil desaťtisíce našich židovských spoluobčanov, vrátane lekárnikov, občianskych práv, majetku a deportoval ich do koncentračných táborov.

„Toto číslo Slovenského lekárnika som chcel nazvať výnimočným. Neurobím to. Prajem si len, aby bolo pokorným príspevkom k splateniu dlhu voči množstvu našich kolegov bez vystaveného úmrtného listu,“  napísal v úvodníku aktuálneho čísla Slovenského lekárnika prezident Slovenskej lekárnickej komory Ondrej Sukeľ.

V roku 1921 pôsobilo na Slovensku 815 lekárov, z toho 332 židovských. Lekárnikov bolo 167, z toho 32 židovských. Zo 141 veterinárnych lekárov bolo 30 židovských. Židovský kódex, prijatý 9. septembra 1941, vylúčil slovenských Židov, vrátane lekárnikov, zo spoločenského života, zbavil ich tiež všetkých práv vlastniť akýkoľvek hmotný a nehmotný majetok. Pre slovenských židovských lekárnikov to znamenalo zbavenie možnosti vlastniť lekárne, ktoré boli následne arizované. Aj tieto, doteraz nepublikované príbehy a osudy židovských lekárnikov, spracované z databázy Yad Vashem, prinášajú slovenskí lekárnici popri rozhovoroch s historikmi vo svojom odbornom časopise, ktorý je určený výlučne pre členov lekárnickej komory.

„Žiaľ, aj na Slovensku, tak ako v mnohých iných krajinách stále hrozí, že by sa fašizmus mohol opäť dostať k moci. Napriek tomu, že dnes už vieme, že miera ľudského zla vie byť nekonečná a tí, ktorí to zlo definovali, sú jedni z nás, akoby sme sa krutou historickou lekciou nepoučili. Pri tomto špeciálnom čísle Slovenského lekárnika robíme preto výnimku a jednotlivé príbehy lekárnikov z tohto obdobia zverejníme na webovej stránke Slovenskej lekárnickej komory, rovnako aj na jej profiloch na sociálnych sieťach k dispozícii širokej verejnosti,“ uviedol Peter Krajčovič, šéfredaktor časopisu.

Časopis Slovenský lekárnik vychádza od roku 2016 a venuje sa dejinám lekárenstva. Nadväzuje na prvý po slovensky písaný lekárnický časopis, ktorý vychádzal v rokoch 1931-1951.