Konferencia Liek náš každodenný

Konferencia Liek náš každodenný

Vážení členovia, pozývame vás na konferenciu „Liek náš každodenný“, ktorú organizuje Komora pre medicínske právo – MEDIUS.

Konferencie sa uskutoční dňa 4. 6. 2019 v hoteli Holiday Inn.

Cieľom konferencie je sumarizovať východiskovú situáciu v oblasti používania liekov na Slovensku, a uvažovať nad aktuálnymi výzvami právnej úpravy. Konferencia sa bude venovať aj otázkam prístupu pacientov k zdravotnej starostlivosti v oblasti liekov, správneho postupu poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, ako aj v otázkach úhrad, uplatňujú, resp. uplatňovať majú.

Členovia Slovenskej lekárnickej komory majú zľavu 20 % z účastníckeho poplatku. Pre uplatnenie zľavy je potrebné túto skutočnosť uviesť do poznámky pri vypĺňaní registračného formulára.

Bližšie informácie a program konferencie sú dostupné na stránke: https://konferenciemedius.sk/