Konferencia Budúcnosť je teraz

Deviata konferencia o digitálnej medicíne z cyklu „Budúcnosť je teraz“ sa uskutoční 24. októbra 2019 v Bratislave. Slovenská lekárnická komora je opätovne partnerom podujatia.

Hlavnou témou tohtoročnej konferencie je zhromažďovanie a lepšie využívanie dát v zdravotnej starostlivosti, bezpečnosť prenosu dát na internete, personalizovaná medicína a digitálne riadenie chorôb.

Cieľom je vytvoriť bezpečný priestor pre diskusiu o zdravotníckych témach a spojiť všetky zainteresované strany v procese digitalizácie zdravotníctva, administratívy, poisťovníctva a IT. Cieľom konferencie je tiež zefektívniť uvedené procesy.

Ide o deviatú konferenciu o digitálnej medicíne z cyklu „Budúcnosť je teraz“ po štyroch ročníkoch úspešných konferencií v Záhrebe, Belehrade, Prahe a po minulom prvom ročníku v Bratislave.

 

Registračná cena je pre re zdravotníckych pracovníkov v zľave 50% t.j. 99 € (bez DPH).