Informácie pre lekárne: Núdzový stav

NÚDZOVÝ STAV

Vážení farmaceuti,

Vláda Slovenskej republiky dňom 16. marca 2020  uložila pracovnú povinnosť na zabezpečenie výkonu zdravotnej starostlivosti zamestnancom poskytovateľov ústavnej zdravotnej starostlivosti:

 • Univerzitná nemocnica Bratislava
 • Národný ústav detských chorôb Bratislava
 • Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a. s., Bratislava
 • Národný onkologický ústav Bratislava
 • Nemocnica sv. Michala, a. s., Bratislava
 • Fakultná nemocnica Trnava
 • Fakultná nemocnica Nitra
 • Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
 • Fakultná nemocnica Trenčín
 • Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
 • Univerzitná nemocnica Martin
 • Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok – fakultná nemocnica
 • Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica
 • Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica
 • Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a. s., Banská Bystrica
 • Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana Prešov
 • Nemocnica Poprad, a. s.
 • Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy
 • Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
 • Detská fakultná nemocnica Košice
 • Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb Košice, a. s.
 • Východoslovenský onkologický ústav, a. s., Košice

a zároveň dňom 19. marca 2020 aj pracovnú povinnosť zamestnancom týchto subjektov:

 • držitelia povolenia na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia ústavnej zdravotnej starostlivosti,
 • držitelia povolenia na prevádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej služby,
 • držitelia povolenia na prevádzkovanie ambulancie dopravnej zdravotnej služby,
 • Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou,
 • právnické osoby a fyzické osoby, ktoré majú s Úradom pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou uzatvorenú zmluvu o zabezpečení vykonávania prehliadok mŕtvych tiel,
 • právnické osoby a fyzické osoby, ktoré prevádzkujú pohrebnú službu,
 • Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby Slovenskej republiky,
 • Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky,
 • regionálne úrady verejného zdravotníctva.

Núdzový stav sa nevzťahuje na poskytovateľov lekárenskej starostlivosti vo verejných lekárňach.

O akýchkoľvek zmenách v tejto súvislosti Vás budeme obratom informovať.