INFORMÁCIA O SŤAHOVANÍ LIEKU EGILOK 25 mg PRE LEKÁRNE

Vážení členovia komory, 

Na základe komunikácie Slovenskej lekárnickej komory a EGIS SLOVAKIA spol. s.r.o. vo veci rozhodnutia Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv o stiahnutí lieku Egilok 100 x 25 mg, ŠÚKL kód: 2552C, šarža: 2230N0518, exspirácia: 05/2021 z úrovne distribučných spoločností, zdravotníckych zariadení, lekární a pacientov si Vás dovoľujeme upozorniť na novú Informáciu zo dňa 8.7.2019 o sťahovaní lieku  Egilok 100 x 25 mg, šarža: 2230N0518.

 

Nové balenie lieku vydajte pacientovi štandardným spôsobom, ale BEZPLATNE.

Keďže výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis, lekárnik môže vyzvať pacienta, aby išiel k svojmu ošetrujúcemu lekárovi pre lekársky predpis. Lekári budú o tejto situácii informovaní.

Po 31. 07. 2019, kedy by už pacienti nemali vracať túto šaržu lieku do lekárne, lekáreň vráti dané lieky distribútorovi. Distribučná spoločnosť, ktorej zašlete pacientmi vrátené balenia lieku, Vám zašle finančný dobropis v zodpovedajúcej výške.

 

Podrobné informácie: